Jesteśmy ludźmi, którzy postanowili aktywnie bronić naszej wolności i fundamentalnych praw, które są obecnie zagrożone. W czasie gdy przepisy stanowionego prawa stoją w sprzeczności z dobrem człowieka, podkreślamy znaczenie naturalnego prawa, które jest nam przyrodzone i niezbywalne i stoi ponad stanowionym prawem.

  Chcemy żyć w społeczeństwie, w którym szanuje się godność, wolność istoty ludzkiej oraz jej wolną wolę. Sprzeciwiamy się manipulacjom, korupcji i przemocy, które są stosowane wobec ludzi stojących po stronie dobra i prawdy. Doświadczenie ostatnich trzech lat bezpodstawnego łamania praw i wolności ludzi gwarantowanych przez prawo naturalne, Konstytucję RP oraz międzynarodowe umowy spowodowało, że dokonaliśmy analizy prawdziwych celów globalnych organizacji takich jak WHO, ONZ czy WEF. Zbadaliśmy ich finansowanie, powiązania i często antyludzkie działania. Nasze odkrycia są szokujące i alarmujące.

  Nasze milczenie byłoby zgodą na totalitarne zapędy i sanitarny terror wprowadzany pod pretekstem korporacyjnie i medialnie wykreowanych kolejnych zdrowotnych, klimatycznych czy ekonomicznych kryzysów, które są dla nas przewidziane. Nasze odkrycia spowodowały, że mówimy

  STOP WHO !!!

  Żądamy wyjścia Polski z WHO !!!

  Sprawa dotyczy nas, naszych bliskich, naszych dzieci i wnuków, które są przyszłością naszej Ojczyzny. Jest nas dużo, będzie więcej!

  Poniżej artykuły, które w telegraficznym skrócie opisują WHO oraz jej działania.
  W zakładkach na górze strony znajdziesz bardziej szczegółowe informacje, aktualizowane na bieżąco.
  Możesz także znaleźć nas na:
  Facebook: StopWHO.pl
  Twitter: StopWHOpl

  Spis treści:

  TOP 10 – powody, dla których państwa członkowskie powinny wystąpić z WHO!!!

  1. KONFLIKT INTERESÓW – WHO jest infiltrowana przez Big Farmę, Big Tech, Big Money i Big Fundacje. Została skorumpowana przez darowizny finansowe od korporacji i organizacji pozarządowych. WHO podąża za dyktatem interesariuszy ignorując interes Nas Ludzi.
  2. BIUROKRACJA I MARNOTRAWSTWO – WHO jest zdominowana przez biurokratów i technokratów, a nie przez lekarzy oddanych pacjentom i pomaganiu im w utrzymaniu dobrego zdrowia i uzdrawianiu. Światowa Organizacja Zdrowia marnuje ogromne sumy pieniędzy na pensje dla swojego personelu i jego kosztów podróży do tego stopnia, że programy związane ze zdrowiem są chronicznie niedofinansowane.
  3. PODSYCANIE STRACHU – WHO stosuje politykę strachu. Bierze udział we współpracy z mediami w rozdmuchiwaniu pandemii o zasięgu międzynarodowym, takich jak ospa wietrzna, świńska grypa (AH1N1) czy COVID-19.
  4. KOMPROMITUJĄCE ZALECENIA – zalecenia WHO wspierają rozszerzanie stosowania farmaceutyków, takich jak opiaty, które są odpowiedzialne za ogromną liczbę niepotrzebnych zgonów.
  5. FAŁSZYWY MODEL ZDROWIA – WHO jest mafijnie powiązana z przemysłem farmakologicznym i medycznym. W służbie farmacji Światowa Organizacja Zdrowia promuje medycynę alopatyczną, która maskuje tylko objawy nie powodując realnej poprawy zdrowia. WHO nie oferuje forum dla dyskusji i debaty naukowej oraz wyraźnie marginalizuje naturalne metody leczenia, z których nie można czerpać zysków.
  6. DYKTATORSKIE ZAPĘDY – WHO dąży do zmiany swojego statusu z organizacji doradczej na organizację dyktatorską poprzez prawnie wiążące proponowane zmiany w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych i „traktat antypandemiczny”.
  7. AFERY I PRZESTĘPSTWA – WHO wielokrotnie była zamieszana w afery i była oskarżona o przestępstwa, w tym eksperymenty na ludziach w Afryce i Indiach.
  8. BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI – delegaci na Światowe Zgromadzenie Zdrowia nie są wybierani w demokratycznych wyborach, są nieznani i całkowicie pozbawieni kontaktu z ludźmi i ich potrzebami. Urzędnicy WHO mają immunitety, które powodują ich bezkarność i brak odpowiedzialności.
  9. TAJNIE PODEJMOWANE DECYZJE I OBRADY – tajne obrady, brak przejrzystości decyzji WHO. To, co jest ukrywane przed nami nie może mieć na celu naszego dobra!!!
  10. SZALEŃSTWO SZCZEPIONKOWE – Na decyzje i działania WHO mają wpływ producenci preparatów szczepionkowych i sojusze szczepionkowe takie jak GAVI. WHO już dawno straciła z oczu swój główny cel, czyli promocję zdrowia i dobro ludzi. Szczepienia stały się jedyną propozycją, jedynym panaceum. Promowane preparaty nie tylko nie wpłynęły na poprawę zdrowia ludzi, ale w rzeczywistości spowodowały wiele zdarzeń niepożądanych i wpłynęły na pogorszenie ogólnego stanu zdrowia miliardów ludzi. Alternatywne terapie mające na celu wzmocnienie naturalnej odporności są zwalczane na rzecz działań przynoszących zyski Big Pharmy.

  Konflikt interesów cz. 1.

  Doświadczenie trzech ostatnich lat spowodowało, że zaczęliśmy uważnie śledzić działania międzynarodowych organizacji. Szybko odkryliśmy alarmujące fakty.
  Czy wiesz, że obecnie ponad 80% budżetu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO – World Heallth Organization) pochodzi od darczyńców publicznych i prywatnych, wśród których większość stanowią firmy farmaceutyczne???

  Światowa Organizacja Zdrowia, finansowana jest obecnie przez podmioty prywatne, do których zaliczają się producenci szczepionek (por. dokument A75/INF./5 z dn. 25.04.2022; dokument A75/33 z dn. 13.05.2022 i dokument A76/17 z dn. 12.05.2023), nie może ze względu na konflikt interesów wpływać na politykę zdrowotną państw członkowskich.

  Wejdź na stronę WHO, zapoznaj się z ostatnim raportem finansowym za rok 2022 – dokument A76/17 z dnia 12 maja i przekonaj się sam, że Światowa Organizacja Zdrowia jest tubą reklamową wielkiej farmacji.

  KONFLIKT INTERESÓW = KORUPCJA

  Konflikt interesów ma miejsce, gdy prywatne interesy (finansowe, osobiste lub inne interesy lub zobowiązania niezwiązane z WHO) kolidują - lub wydają się kolidować - ze zdolnością personelu WHO do bezstronnego działania, wykonywania swoich funkcji i regulowania swojego postępowania, mając na uwadze wyłącznie interesy WHO.

  https://cdn.who.int/media/docs/default-source/ethics/code_of_ethics_full_version.pdf?sfvrsn=2393d888_14&download=true strona 30

  https://www.bitchute.com/video/szuMnzyVj0Aa/

  https://rumble.com/v19al9f-exposing-who-conflicts-of-interest-fahrie-hassan.html

  Konflikt interesów cz.2.

  Według byłego analityka geopolitycznego Banku Światowego, Petera Koeniga, około połowa budżetu WHO pochodzi ze źródeł prywatnych – głównie firm farmaceutycznych, ale także innych sektorów korporacyjnych, w tym przemysłu telekomunikacyjnego i rolno-chemicznego. WHO otrzymuje również duże darowizny od dużych organizacji „filantropijnych”, takich jak Fundacja Billa i Melindy Gatesów oraz GAVI. Dwanaście lat temu Gates przeznaczył 10 miliardów dolarów na WHO; po Stanach Zjednoczonych jego fundacja była drugim co do wielkości darczyńcą, zapewniając 10 procent jej finansowania. Jego zaangażowanie finansowe było zgodne z jego globalną ambicją, aby „uczynić tę dekadę dekadą szczepionkową”. Koenig uważa również, że nominacja Tedrosa (obecnego dyrektora generalnego WHO) była spowodowana wpływami Gatesa. Należy dodać, że Tedros jest byłym przewodniczącym sojuszu szczepionkowego GAVI.

  https://www.globalresearch.ca/hell-no-who-pandemic-treaty/5798100

  Większość ludzi błędnie zakłada, że WHO działa niezależnie od krajowych i prywatnych interesów handlowych dla dobra światowej populacji. Jednak jej prawdziwa misja nie jest niezależna. WHO była często oskarżana o konflikty interesów z prywatnymi firmami farmaceutycznymi i organizacjami megafilantropijnymi, takimi jak Fundacja Gatesów. Jest pełna politycznych sojuszy, ideologii i motywów spekulacyjnych.

  https://www.globalresearch.ca/hell-no-who-pandemic-treaty/5798100

  Kiedy WHO została założona w 1948 roku, opierała się na finansowaniu ze strony państw członkowskich; ich składki były szacowane na podstawie dochodu narodowego i liczby ludności. Fundusze nie były przeznaczone na żadną konkretną politykę. W tamtych czasach WHO była niezależną organizacją. Z czasem jednak kierownictwo WHO zamieniło swoją niezależność, a wraz z nią integralność, na duże pieniądze.

  Obecnie 80% budżetu WHO opiera się na darowiznach celowych; głównie od rządu USA, Fundacji Billa i Melindy Gatesów oraz Big Pharma. Przychody WHO w latach 2016-2017 wyniosły 5,139 miliarda dolarów, z czego tylko 927 milionów dolarów pochodziło z ocenionych składek państw członkowskich; te „podstawowe” fundusze pokrywają ogólne wydatki WHO. Natomiast 4,422 miliarda dolarów pochodziło od głównych darczyńców, a fundusze te są przeznaczane na działania służące interesom finansowym darczyńców. Ci główni darczyńcy dyktują i kontrolują politykę WHO, zapewniając, że polityka WHO wspiera ich interesy.

  https://ahrp.org/who-controls-the-who/

  W ciągu ostatniej dekady najbogatszy człowiek świata stał się drugim co do wielkości darczyńcą Światowej Organizacji Zdrowia, ustępując jedynie Stanom Zjednoczonym i wyprzedzając jedynie Wielką Brytanię. Ta hojność daje mu ogromny wpływ na jej program, który może wzrosnąć, ponieważ Stany Zjednoczone i Wielka Brytania grożą ograniczeniem finansowania, jeśli agencja nie przedstawi lepszych argumentów inwestycyjnych.

  Jego krytycy twierdzą, że w rezultacie priorytety Gatesa stały się priorytetami WHO. Zamiast skupiać się na wzmacnianiu opieki zdrowotnej w biednych krajach – co ich zdaniem pomogłoby powstrzymać przyszłe epidemie, takie jak epidemia wirusa Ebola – agencja wydaje nieproporcjonalnie dużo swoich zasobów na projekty o niewymiernych wynikach, które preferuje Gates, takie jak wysiłki na rzecz wyeliminowania polio.

  https://www.politico.eu/article/bill-gates-who-most-powerful-doctor/

  Miliony dolarów przekazane przez największe firmy farmaceutyczne na rzecz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) budzą wątpliwości co do zgodności z wytycznymi organizacji dotyczącymi interakcji z przedsiębiorstwami komercyjnymi.

  Obecnie relacje WHO z przedsiębiorstwami komercyjnymi opierają się na „Wytycznych dotyczących interakcji z przedsiębiorstwami komercyjnymi w celu osiągnięcia wyników zdrowotnych” – (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/78660/1/ee20.pdf?ua=1).

  W 2014 roku WHO otrzymała 6 158 153 USD od firmy GlaxoSmithKline (GSK). W latach 2012 i 2013 WHO otrzymała od GSK odpowiednio 5 785 000 USD i 8 266 284 USD.

  Firma Novartis AG przekazała 5 300 000 USD w 2014 r. i 4 500 000 USD w 2013 r.

  Firma Hoffmann-La Roche przekazała 6 158 153 USD w 2014 roku i 4 806 492 USD w 2013 roku.

  Cele tych darowizn nie zostały ujawnione.

  W 2015 roku firma GSK przekazała 4 094 000 USD, Novartis – 2 834 000 USD, Roche – 2 165 000 USD, a Eli Lilly Company Foundation – 1 218 000 USD. Wszystkie cztery firmy przeznaczyły swoje darowizny na konkretne obszary określone w umowach z Sekretariatem WHO.

  Darowizny te budzą prima facie obawy o naruszenie postanowień Wytycznych, które stanowią, że od przedsiębiorstw komercyjnych współpracujących z WHO oczekuje się przestrzegania różnych polityk WHO, w tym etycznej promocji produktów leczniczych.

  Zgodnie z paragrafem 11 Wytycznych, „od przedsiębiorstw komercyjnych współpracujących z WHO oczekuje się przestrzegania polityki WHO w zakresie zdrowia publicznego w obszarach bezpieczeństwa żywności, bezpieczeństwa chemicznego, etycznej promocji leków, kontroli tytoniu i innych”.

  Wkład finansowy tych firm farmaceutycznych budzi prima facie obawy w odniesieniu do naruszenia ust. 15 Wytycznych, który stanowi: „Fundusze nie mogą być pozyskiwane ani przyjmowane od przedsiębiorstw, które mają bezpośredni interes handlowy w wyniku projektu, na rzecz którego miałyby wnieść wkład, chyba że zostały zatwierdzone zgodnie z przepisami dotyczącymi badań klinicznych lub rozwoju produktu, określonymi poniżej”.

  Te wkłady finansowe budzą zatem wątpliwości co do wdrażania Wytycznych przez Sekretariat. Jak można oczekiwać, że Sekretariat WHO będzie kontrolował postępowanie zainteresowanych firm farmaceutycznych, przyjmując od nich środki finansowe?

  https://www.twn.my/title2/health.info/2015/hi151201.htm

  https://archive.globalpolicy.org/home/270-general/52830-who-do-financial-contributions-from-pharma-violate-who-guidelines.html

  CZY NADAL UFASZ WHO???

  Dyrektor Generalny WHO

  Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Gebreyesus. Jeżeli dopuścimy do zatwierdzenie poprawek w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych IHR (2005) i WHO CA+ Tedros będzie mógł sam podejmować kluczowe decyzje dotyczące naszego zdrowia i życia. Warto poznać tę postać bliżej.

  Tedros Adhanom Gebreyesus jest pierwszym w historii WHO dyrektorem generalnym, który nie jest doktorem medycyny. Gebreyesus w latach 2005 – 2016 był ministrem w rządzie Etiopii. Był jedną z trzech osób kontrolujących etiopskie służby oskarżone o zbrodnie, tortury i porwania. W czasie gdy Tedros był ministrem gigantyczna korupcja spowodowała obcięcie przez Stany Zjednoczone o 79 procent dotacji Etiopii na cele walki z AIDS.

  Swoją pozycję dyrektora generalnego zawdzięcza między innymi przyjaźni z Billem Gatesem. Ich zażyła relacja zaowocowała wybudowaniem sieci klinik aborcyjnych, gdzie setki tysięcy Etiopek usuwało swoje niechciane dzieci. Niezależnie od naszego światopoglądu pamiętajmy, że ci ludzie podsycają podziały między nami dla pieniędzy i władzy, jednocześnie traktując przemysł aborcyjny jako jedną z wielu dróg do zwielokrotnienia swoich fortun.

  Tedros był wielkim promotorem chińskich inwestycji w Etiopii. Inwestycja obejmowała osiem parków przemysłowych, pięćdziesiąt tysięcy kilometrów dróg i setki kilometrów kolei). Jak pisał „Washington Post” i „Sunday Times” w zdobyciu obecnej pozycji pomogło mu też lobby chińskie.

  Podsumowując Gebreyesus jest etiopskim, komunistycznym zbrodniarzem o kryminalnej przeszłości. Dla Tedrosa korupcja jest chlebem powszednim, WHO zmieniło politykę finansowania. Decyzją Zgromadzenia Zdrowia (WHA) w maju 2016 r. spółki handlowe, podmioty prywatne mogą wpływać na decyzje strategiczne tej organizacji. Od tego momentu skandaliczny konflikt interesów staje się faktem, a nazywanie WHO mafijną organizacją terrorystyczną jest uzasadnione.

  Obecnie WHO reprezentuje interesy koncernów farmaceutycznych i sojuszów szczepionkowych oraz ludzi, którzy z tego przemysłu czerpią gigantyczne zyski. Niecałe 20 procent budżetu WHO pochodzi ze składek państw członkowskich, pozostałe ponad 80 procent stanowią dobrowolne składki celowe podmiotów takich jak Fundacja Billa i Melindy Gates, Rotary Club, Gavi Vaccine Alliance (sojusz szczepionkowy) czy Bank Światowy.

  POMYŚL, CZY CHCESZ ABY TEN CZŁOWIEK DECYDOWAŁ O TWOIM ZDROWIU ORAZ ZDROWIU I ŻYCIU TWOICH BLISKICH???

  “TRAKTAT ANTYPANDEMICZNY WHO” ZAGROŻENIEM DLA SUWERENNOŚCI KRAJÓW CZŁONKOWSKICH.

  Pierwszego lutego 2023 r.na stronie WHO pojawił się projekt zerowy “globalnego traktatu antypandemicznego”. Oficjalna nazwa traktatu to WHO CA+. Projekt nowej, intensywnie procedowanej umowy międzynarodowej WHO możemy przeczytać w języku angielskim na stronie – dokument A/INB/4/3 z dnia 1.02.2023.

  Projekt “traktatu” budzi uzasadnione kontrowersje. Najważniejsze zagrożenia sygnalizowane przez środowiska wolnościowe i niezależne media ze wszystkich stron świata dotykają suwerenności państw członkowskich, poszanowania godności i praw człowieka oraz wolności słowa.

  Dlaczego w mediach głównego nurtu ten ważny temat nie jest nagłaśniany??? Dlaczego opinia publiczna nie jest na bieżąco informowana o postępach w procedowaniu tej umowy??? Dlaczego nie ma debaty dotyczącej zagrożeń wynikających z zapisów “traktatu” WHO??? Dlaczego media milczą???

  #STOPtraktat

  Dokumenty i nagrania z piątego posiedzenia INB (Intergovernmental Negotiation Body) Międzyrządowego Organu Negocjacyjnego (3-6 kwietnia 2023 r.) są dostępne tutaj:

  https://apps.who.int/gb/inb/e/e_inb-5.html

  NIEWŁAŚCIWE ZAŁOŻENIA

  Negocjacje rozpoczynają się od błędnego założenia, że wszyscy powinniśmy zignorować niszczycielskie skutki “testów” RT-PCR, genetycznych eksperymentów z bronią biologiczną, które zakończyły się niepowodzeniem i spowodowały nieodwracalne szkody dla milionów ofiar.

  Ograniczenia, takie jak maskowanie, dystans społeczny, ograniczenia w podróżowaniu, kwarantanny, godziny policyjne i / lub blokady, nie tylko nie były skuteczne, ale były absolutnie szkodliwe, a nawet śmiertelne na wiele sposobów.

  TOP PIĘTNASTKA – POWODY DLA KTÓRYCH MÓWIMY STOP DLA “TRAKTATU ANTYPANDEMICZNEGO“. (James Roguski)

  Projekt ZERO WHO CA+ – “globalny traktat antypandemiczny” (wersja angielska)

  https://apps.who.int/gb/inb/pdf_files/inb4/A_INB4_3-en.pdf

  1 Rażące ignorowanie opinii publicznej.

  W dniach 12-13 kwietnia 2022 r. Międzyrządowy Organ Negocjacyjny (INB) poprosił o publiczne komentarze z mniej niż tygodniowym wyprzedzeniem. W dniu 1 czerwca 2022 r. INB odwołał zaplanowany drugi okres publicznego komentowania, ponieważ zdecydowana większość (99+%) z 33 884 komentarzy była zdecydowanie przeciwna “traktatowi antypandemicznemu”.

  https://inb.who.int/home/public-hearings/first-round

  W dniach 9-16 września 2022 r. Międzyrządowy Organ Negocjacyjny (INB) poprosił o publiczne komentarze w formie 90-sekundowych filmów wideo z zaledwie dwudniowym wyprzedzeniem. Setki publicznych komentarzy wideo sprzeciwiających się traktatowi zostały przesłane do Światowej Organizacji Zdrowia i opublikowane w dniach 29-30 września 2022 r.

  https://inb.who.int/home/public-hearings/second-round

  2. Tajne obrady. Brak przejrzystości.

  W procesie negocjacyjnym wystąpił poważny brak przejrzystości. Propozycje składane przez poszczególne kraje były trzymane w tajemnicy przed opinią publiczną. Negocjacje prowadzone przez Międzyrządowy Organ Negocjacyjny były prowadzone w tajemnicy. Nagrania z sześciu z dziesięciu sesji, które odbyły się w dniach od 27 lutego do 3 marca 2023 r., nie zostały udostępnione opinii publicznej.

  3. Definicja “pandemii” jest niejasna i nieprecyzyjna (Artykuł 1)

  Definicja pandemii jest tak niejasna. Można ją interpretować jako niemal wszystko.

  “(b) “pandemia” oznacza globalne rozprzestrzenianie się patogenu lub jego wariantu, który infekuje populacje ludzkie o ograniczonej lub zerowej odporności poprzez trwałą i wysoką zdolność przenoszenia się z człowieka na człowieka, przytłaczając systemy opieki zdrowotnej poważną zachorowalnością i wysoką śmiertelnością oraz powodując zakłócenia społeczne i gospodarcze, z których wszystkie wymagają skutecznej krajowej i globalnej współpracy i koordynacji w celu jego kontroli;”
  (strona 9)

  4. Wspólne, ale zróżnicowane obowiązki (Artykuł 4)

  Chociaż każdy kraj otrzymałby tylko jeden głos, niezależnie od liczby ludności, a wszystkie kraje byłyby prawnie związane zobowiązaniami WHO CA+, niektóre kraje byłyby zobowiązane do zrobienia i zapewnienia więcej niż inne w nieokreślony sposób.

  “Państwa, które posiadają więcej zasobów istotnych dla pandemii, w tym produktów związanych z pandemią i zdolności produkcyjnych, powinny ponosić, w stosownych przypadkach, proporcjonalny stopień zróżnicowanej odpowiedzialności w odniesieniu do globalnego zapobiegania pandemiom, gotowości, reagowania i odbudowy.” (strona 11)

  5. Globalny pandemiczny łańcuch dostaw i sieć
  logistyczna WHO. (Artykuł 6)

  WHO byłaby uprawniona do określania, kontrolowania i kierowania globalnymi dostawami produktów farmaceutycznych, a wszystkie kraje byłyby prawnie zobowiązane do przestrzegania jej nakazów.

  “Strony, działając za pośrednictwem Organu Zarządzającego WHO CA+, podejmują wszelkie stosowne środki w celu ustanowienia i rozpoczęcia funkcjonowania sieci nie później niż w dniu XX. Zobowiązanie do ułatwienia takiego dostępu uznaje się za prawnie wiążące i mające zastosowanie we wszystkich okolicznościach, zgodnie z zasadami humanitarnymi.” (strona 14)

  6. Zwiększenie szybkości regulacyjnego zatwierdzania leków.
  (Artykuł 8)

  Narody byłyby zobowiązane do skrócenia czasu wymaganego do zatwierdzenia nowych leków, niezależnie od kwestii związanych z bezpieczeństwem i skutecznością.

  “Każda ze Stron MUSI… w przypadku pandemii przyspieszyć proces zatwierdzania i licencjonowania produktów związanych z pandemią do użytku w nagłych wypadkach w odpowiednim czasie, w tym udostępniania dokumentacji regulacyjnej innym instytucjom”. (strona 15)

  7. Wsparcie dla badań nad wzmocnieniem funkcji. (Artykuł 9)

  Narody byłyby zachęcane do angażowania się w “innowacyjne badania i rozwój w celu zwalczania nowych patogenów”, przy jednoczesnym zapewnieniu, że standardy regulacyjne “NIE tworzą żadnych niepotrzebnych przeszkód administracyjnych dla badań”.

  “Każda ze Stron MUSI, w stosownych przypadkach, wdrożyć i stosować międzynarodowe standardy nadzoru i sprawozdawczości w odniesieniu do laboratoriów i placówek badawczych, które prowadzą prace nad zmianami genetycznymi organizmów w celu zwiększenia ich patogeniczności i zdolności do przenoszenia się… przy jednoczesnym zapewnieniu, że środki te nie stworzą żadnych niepotrzebnych przeszkód administracyjnych dla badań”. (strona 16)

  8. System dostępu do patogenów i podziału korzyści (PABS).
  (Artykuł 10)

  WHO chce mieć kontrolę nad “wszystkimi patogenami o potencjale pandemicznym, w tym ich sekwencjami genomowymi, a także dostępem do wynikających z nich korzyści”.

  “Takie opcje MUSZĄ obejmować między innymi: (i) dostęp WHO w czasie rzeczywistym do 20% produkcji bezpiecznych, skutecznych i wydajnych produktów związanych z pandemią, w tym diagnostyki, szczepionek, środków ochrony osobistej i środków terapeutycznych, w celu umożliwienia sprawiedliwej dystrybucji, w szczególności do krajów rozwijających się, zgodnie z ryzykiem i potrzebami w zakresie zdrowia publicznego oraz krajowymi planami określającymi populacje priorytetowe.” (strona 18)

  “Produkty związane z pandemią MUSZĄ zostać dostarczone WHO na następujących zasadach: 10% jako darowizna i 10% po przystępnych cenach dla WHO; (ii) zobowiązania krajów, w których znajdują się zakłady produkcyjne, że ułatwią wysyłkę do WHO tych produktów związanych z pandemią przez producentów w ramach ich jurysdykcji, zgodnie z harmonogramami, które zostaną uzgodnione między WHO a producentami.” (strona 18)

  9. Wymaganie od państw umożliwienia dostępu
  do ich suwerennego terytorium. (Artykuł 15)

  Narody powinny mieć możliwość decydowania, czy zezwolić “zespołom szybkiego reagowania i ekspertom” na wjazd na ich suwerenne terytorium.

  “Strony..: (f) ułatwiają WHO szybki dostęp do obszarów ognisk choroby znajdujących się pod jurysdykcją lub kontrolą Strony, w tym poprzez rozmieszczenie zespołów szybkiego reagowania i zespołów ekspertów, w celu oceny i wsparcia reakcji na pojawiające się ogniska choroby.” (strona 22)

  10. Cenzura (Artykuł 17)

  WHO chce zwiększyć fundusze na “zwalczanie fałszywych, wprowadzających w błąd, dezinformacji lub dezinformacji” poprzez “zarządzanie infodemiką za pośrednictwem… mediów społecznościowych” w celu “przeciwdziałania dezinformacji, dezinformacji i fałszywym wiadomościom”.

  “prowadzenie regularnego nasłuchu i analizy społecznościowej w celu zidentyfikowania rozpowszechnienia i profili dezinformacji, co przyczynia się do projektowania strategii komunikacji i przesyłania wiadomości dla społeczeństwa w celu przeciwdziałania dezinformacji, dezinformacji i fałszywym wiadomościom”. (strona 23)

  11. “JEDNO ZDROWIE” (Artykuł 18)

  WHO CA+ wysuwa bezpodstawne twierdzenie, że “większość pojawiających się chorób zakaźnych i pandemii jest wywoływana przez patogeny odzwierzęce”, próbując zdobyć kontrolę nad niemal każdym aspektem życia poprzez naciąganie prawdy w celu odwrócenia uwagi od skrajnej porażki ich rad w odpowiednim leczeniu chorób ludzi.

  “Każda ze Stron (e) uwzględnia podejście “Jedno zdrowie” na poziomie krajowym, niższym niż krajowy i na poziomie placówki.” (strona 25)

  12. Nieokreślone i potencjalnie ogromne koszty. (Artykuł 19)

  WHO CA+ wymagałoby wydania dziesiątek miliardów dolarów w okresie między pandemiami na produkty, które zapewniłyby wątpliwe korzyści zdrowotne, ale stałe zyski dla farmaceutycznego szpitalnego kompleksu przemysłowego.

  “Każda ze Stron POWINNA: (c) zobowiązać się do priorytetowego traktowania i zwiększenia lub utrzymania, w tym poprzez ściślejszą współpracę między sektorem zdrowia, finansów i prywatnym, w stosownych przypadkach, finansowania krajowego poprzez przeznaczanie w swoich rocznych budżetach nie mniej niż 5% bieżących wydatków na zdrowie na zapobieganie pandemii, gotowość, reagowanie i odbudowę systemów opieki zdrowotnej, w szczególności w celu poprawy i utrzymania odpowiednich zdolności oraz działania na rzecz osiągnięcia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;” (strona 25)

  “Strony uznają ważną rolę, jaką odgrywają zasoby finansowe w osiąganiu celu WHO CA+ oraz podstawową odpowiedzialność finansową rządów krajowych w zakresie ochrony i promowania zdrowia ich ludności. W związku z tym każda ze Stron POWINNA: (d) zobowiązać się do przeznaczenia, zgodnie ze swoimi odpowiednimi możliwościami, XX% swojego produktu krajowego brutto na międzynarodową współpracę i pomoc w zakresie zapobiegania pandemii, gotowości, reagowania i odbudowy systemów opieki zdrowotnej, w szczególności dla krajów rozwijających się, w tym za pośrednictwem organizacji międzynarodowych oraz istniejących i nowych mechanizmów.” (strona 25)

  13. Dodatkowa biurokracja (Artykuł 20)

  Konferencja Stron (COP) stworzyłaby kolejną ogromną biurokrację, którą rządziłoby dwóch prezydentów i czterech wiceprezydentów.

  “Funkcjonariusze Stron, jako organ administracyjny Ciała Kierowniczego, składają się z dwóch przewodniczących, czterech wiceprzewodniczących i dwóch sprawozdawców, pełniących swoje indywidualne funkcje i wybieranych przez COP na XX lat.” (strona 27)

  14. Tymczasowe zastosowanie (Artykuł 35)

  Proponowany traktat może być stosowany tymczasowo, po złożeniu zwykłego podpisu, nawet przed formalną ratyfikacją.

  “WHO CA+ może być stosowany tymczasowo, w całości lub w części, przez sygnatariusza i/lub Stronę, która wyraża zgodę na jego tymczasowe stosowanie, powiadamiając o tym Depozytariusza na piśmie w momencie podpisywania dokumentu, podpisywania lub składania dokumentu ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia, formalnego potwierdzenia lub przystąpienia. Takie tymczasowe stosowanie wchodzi w życie z dniem otrzymania zawiadomienia przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.” (strona 31)

  15. Postanowienia Traktatu mogą mieć zastosowanie
  do każdego członka WHO. (Artykuł 35)

  Postanowienia proponowanego traktatu mogłyby zostać wprowadzone w życie jako zalecenia dla wszystkich krajów członkowskich WHO? WTF? Jeśli poprawki do IHR uczynią zalecenia prawnie wiążącymi, ten artykuł może mieć bardzo daleko idące skutki!

  “Postanowienia WHO CA+ mogą być wprowadzane w życie jako zalecenia dla wszystkich państw członkowskich Światowej Organizacji Zdrowia zgodnie z art. 23 Konstytucji WHO.” (strona 31)

  https://www.ukcolumn.org/video/the-man-with-his-finger-on-the-whos-pulse-james-roguski

  https://rumble.com/v2abvpg-the-man-with-his-finger-on-the-whos-pulsejames-roguski.html