Istotne linki

  Inne, ważne strony w temacie WHO

  Zachęcamy do odwiedzenie poniższych stron

  Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców:
  https://psnlin.pl/o-nas.html

  Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności”
  https://nauczycieledlawolnosci.pl/nie-dla-who/

  Stowarzyszenie Medycy Nadziei
  https://www.medycynadziei.pl/o-nas/

  James Roguski
  https://jamesroguski.substack.com/about

  World Council for Health – Światowa Rada Zdrowia
  https://worldcouncilforhealth.org/about/

  Interest of Justice
  https://interestofjustice.substack.com/

  Children Health Defense
  https://childrenshealthdefense.org/

  Do Prawdy
  https://doprawdy.info/o-do-prawdy/

  Stop Nop
  https://stopnop.com.pl/

  Nauka bez cenzury (dawniej znana jako Wiedza i nauka)
  https://naukabezcenzury.pl/

  Stop World Control
  https://stopworldcontrol.com/

  Totality of Evidence
  https://totalityofevidence.com/