WHO CA+ “traktat antypandemiczny”

    WHO-CA-najnowsza-wersjaPobierz STOP TRAKTAT A/INB/5/6 Punkt 2 wstępnego porządku obrad2 czerwca 2023 r. Tekst Prezydium konwencji WHO, umowy lub innego międzynarodowego instrumentu dotyczącego zapobiegania, gotowości i reagowania na pandemię (WHO CA+) TŁO, METODOLOGIA...