Stop WHO!

   

  Żądamy wyjścia Polski z WHO

  Dla dobra naszego, naszych bliskich oraz naszych dzieci i wnuków,

  które są przyszłością naszej Ojczyzny.

  Jest nas dużo, będzie więcej!

  FILMY WARTE OBEJRZENIA

  WESPRZYJ NAS!

  DOŁĄCZ DO NAS!

  zainteresowanych naszą działalnością

  Liczba wolontariuszy zaangażowanych w projekt

  Dlaczego dążymy do zablokowania wpływu WHO na politykę zdrowotną Polski?

  Światowa Organizacja Zdrowia to powołana w 1946 roku agenda ONZ, której zadaniem miało być doradzanie rządom w kwestiach zdrowia. Ta szlachetna w zamierzeniu misja jest od wielu lat zakłócana skandalami finansowymi i personalnymi. Na czele WHO stoi skrajnie lewicowy etiopski polityk, który w swoim kraju był częścią brutalnego reżimu, oskarżanego o tortury i represje wobec obywateli. Organizacja, która powinna być niezależna od wpływów firm i polityków jest w ponad 80% opłacana przez prywatnych darczyńców, w tym producentów leków.

  Obecnie WHO dąży do przejęcia władzy, która normalnie przynależy suwerennym Państwom, do stania się Światowym Ministerstwem Zdrowia. Jeśli planowane przez WHO zmiany powiodą się, spowoduje to niebezpieczny wzrost władzy przyznanej jednej osobie – Dyrektor generalny WHO będzie mógł ogłaszać stan zagrożenia zdrowia na całym świecie, w każdej sprawie, nie tylko związanej ze zdrowiem, którą pod wpływem prywatnych i korporacyjnych sponsorów, uzna za groźną. WHO będzie mogło wydawać Polakom prawnie wiążące wytyczne jak na przykład zarządzanie lockdownów, wprowadzanie ograniczeń w podróżowaniu, zarządzanie przymusowych badań lekarskich i obowiązkowych szczepień. WHO dąży także do cenzurowania debaty naukowej i kontrolowania mediów społecznościowych.

  Swoje plany Światowa Organizacja Zdrowia realizuje przez forsowanie dwóch instrumentów prawa międzynarodowego – nowy Traktat Pandemiczny oraz zmiany w istniejących Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych. I to ten drugi instrument stanowi większe zagrożenie, bo  proponowane zmiany to w dużej części zupełnie nowe zapisy, które zapewniają Światowej Organizacji zdrowia takie same kompetencje, jakie są zapisane w negocjowanym Traktacie Pandemicznym. Ale mimo, że będziemy mieli do czynienia z zupełnie nowym dokumentem, to w przypadku braku sprzeciwu ze strony państwa członkowskich, automatycznie stanie się obowiązującym prawem międzynarodowym. Bez debaty, bez negocjacji, bez potrzeby ratyfikacji, Polska utraci prawo do podejmowania suwerennych decyzji, mających wpływ na zdrowie i dobrobyt swoich obywateli. Mówimy stanowcze NIE dla tych planów i zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami. 

   

   

  Aktualności

  Architektura Wielkiego Resetu

  Architektura Wielkiego Resetu - konferencja w Politechnice Warszawskiej "W dniach 27-29 czerwca b.r. w Politechnice Warszawskiej miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Architecture and...

  czytaj dalej

  Agenda 2030

  Agenda 2030. Zadania globalne. Ludzie na całym świecie zaczynają łączyć kropki. Na pozór niezwiązane ze sobą zjawiska łączą się w jeden plan globalnej antyludzkiej technokracji. Dr Piotr Witczak:...

  czytaj dalej

  Petycja – Apel o odrzucenie przez rząd Polski groźnych planów Światowej Organizacji Zdrowia

  Podpisz petycję, zrób to teraz!

  ICD-11

  1 stycznia 2022 roku WHO oficjalnie wdrożyło nową międzynarodową klasyfikację chorób i zaburzeń – ICD-11, która zastąpiła obowiązującą do tej pory klasyfikację ICD-10.

  Mimo, że państwa członkowskie mają 5 lat na wdrożenie nowej klasyfikacji, oraz że polskie tłumaczenie miało się pojawić pod koniec listopada 2023, Polska już rozpoczęła wdrażanie tego podstawowego narzędzia medycznego. Tymczasem nowa klasyfikacja niesie z sobą groźne zmiany – na przykład zamiast pojęcia płci biologicznej wprowadza się termin gender oraz manipuluje się i relatywizuje się pojęcie pedofilii.

  Klasyfikacja chorób i zaburzeń icd-11

  Szczegóły.

  Standardy edukacji seksualnej

  Światowa Organizacja Zdrowia promuje program edukacyjny zawierający wskazówki dla przedszkoli i szkół podstawowych pod nazwą Standardy edukacji seksualnej w Europie. Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem”. 

  Celem tych zaleceń jest seksualizacja dzieci od najmłodszych lat, wyposażanie ich w wiedzę, umiejętności, postawy i wartości, które pozwolą im rozwijać relacje seksualne oraz pomoc dzieciom i młodzieży w tworzeniu relacji z partnerami seksualnymi.

  Edukacja seksualna seksualna dzieci

  Szczegóły.

  Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne IHR (2005)

  WHO rezolucją WHA75.12 wezwała państwa członkowskie do „podjęcia wszelkich odpowiednich środków w celu rozważenia potencjalnych zmian Międzynarodowych przepisów zdrowotnych (IHR), przy założeniu, że nie doprowadzi to do ponownego otwarcia całego instrumentu do renegocjacji”.

  Ten zapis pozwala na wprowadzenie przepisów odbierających państwom członkowskim suwerenność podejmowania decyzji dotyczących zdrowia własnych obywateli, bez wiedzy i zgody parlamentu i społeczeństwa, bez referendum czy choćby debaty parlamentarnej. 

  Zagrożenie jest realne – a do tego zostało nam bardzo mało czasu. To nie Traktat Pandemiczny ale właśnie zmiany w Międzynarodowych przepisach zdrowotnych (2005) są atakiem na naszą suwerenność i próbą przejęcia części władzy.

  Zmiany w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych

  Szczegóły.

  Traktat Pandemiczny – umowa handlowa

  W następstwie kryzysu związanego z Covid-19 Światowa Organizacja Zdrowia zainicjowała w 2021 roku proces reform, które będą miały istotny wpływ na życie każdego obywatela 194 państw członkowskich. Proces ten obejmuje przygotowanie dwóch odrębnych instrumentów prawnych: pierwszy to całkowicie nowy Traktat Pandemiczny, a drugi to znaczące zmiany w już istniejących Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych (IHR).

  Celem podstawowym Traktatu jest monitoring środowiska w poszukiwanie patogenów o potencjale pandemicznym właściwie we wszystkich sferach życia społecznego. Znalezione patogeny oraz ich sekwencje genetyczne przekazywane są do sieci laboratoriów koordynowanych przez WHO, które, jak wynika z negocjowanego porozumienia, ma udostępniać je zainteresowanym firmom farmaceutycznym, i w efekcie ma być głównym dystrybutorem produktów pandemicznych powstałych w wyniku przekazanych informacji.

  Traktat pandemiczny

  Szczegóły.

  To ostatni moment, kiedy wspólnie możemy stanąć do obrony naszej godności i suwerenności. Nie prześpij tego momentu i przyłącz się do nas!

  WESPRZYJ NASZE DZIAŁANIA!

  Staramy się robić wszystko, co w naszej mocy, by nie dopuścić do przejęcia władzy nad naszym zdrowiem przez skompromitowaną organizację, jaką jest WHO. Nasze działania są prowadzone na wielu frontach oraz w wielu obszarach. Wprawdzie większość naszych działań opiera się na pracy wolontariuszy oraz aktywistów, to jednak pomimo tego potrzebne nam są środki finansowe na organizację imprez, opłacanie akcji promocyjnych oraz przyziemne drukowanie, kserowanie oraz wynajmowanie powierzchni oraz infrastruktury na potrzeby promowania naszych działań.

  Będziemy niezwykle wdzięczni, jeśli wesprzesz nas środkami finansowymi. Ze swojej strony możemy obiecać, iż ich wydatkowanie jest w pełni transparentne i w dowolnym momencie możemy uzasadnić i udokumentować wydanie każdej złotówki na cele związane z akcją stopWHO.

  Najprostszym sposobem wsparcia naszych działań jest wykonanie przelewu bankowego, zgodnie z poniższymi zasadami.

  Odbiorca: Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty Nauczyciele dla Wolności
  ul. Lindleya 16
  02-013 Warszawa
  Numer konta bankowego: 08 1140 2004 0000 3802 8208 5042

  Tytuł przelewu: „Cele statutowe – działania związane z prowadzeniem strony internetowej StopWHO.pl”

  Media wspierające inicjatywę #StopWHO

  Organizacje które udzielają nam poparcia

  My w mediach społecznościowych