Wartościowe strony WWW

Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców:
https://psnlin.pl/o-nas.html

Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności”
https://nauczycieledlawolnosci.pl/nie-dla-who/

Stowarzyszenie Medycy Nadziei
https://www.medycynadziei.pl/o-nas/

James Roguski
https://jamesroguski.substack.com/about

World Council for Health – Światowa Rada Zdrowia
https://worldcouncilforhealth.org/about/

Interest of Justice
https://interestofjustice.substack.com/

Children Health Defense
https://childrenshealthdefense.org/

Do Prawdy
https://doprawdy.info/o-do-prawdy/

Stop Nop
https://stopnop.com.pl/

Nauka bez cenzury (dawniej znana jako Wiedza i nauka)
https://naukabezcenzury.pl/

Stop World Control
https://stopworldcontrol.com/

Totality of Evidence
https://totalityofevidence.com/