USA

    – czy uda się opuścić WHO? 

    Prace nad wycofaniem USA ze Światowej Organizacji Zdrowia.

    Nowo zaproponowane przez WHO porozumienie w sprawie pandemii i poprawki do istniejących Międzynarodowych przepisów zdrowotnych (IHR) to niestety bezczelne i podejmowane w złej wierze próby przejęcia władzy od suwerennych narodów przez niewybieraną globalistyczną elitę, a wszystko to w mglistym imieniu „globalnego zdrowia”. Jak napisali David Bell i Thi Thuy Van Dinh https://brownstone.org/articles/why-does-the-who-make-false-claims-regarding-proposals-to-seize-states-sovereignty/, pomimo twierdzeń dyrektora generalnego WHO Tedrosa Ghebreyesusa, że „żaden kraj nie odda [WHO] żadnej suwerenności”, w rzeczywistościDokumenty proponują przekazanie WHO uprawnień decyzyjnych w zakresie podstawowych aspektów funkcjonowania społeczeństwa, do których realizacji państwa zobowiązują się.

    Dyrektor Generalny WHO będzie miał wyłączne uprawnienia do decydowania o tym, kiedy i gdzie będą one stosowane. Propozycje mają być wiążące na mocy prawa międzynarodowego. Co więcej, proponowane zmiany w IHR zmienią dyrektywy WHO dotyczące deklarowanych stanów zagrożenia zdrowia z niewiążących zaleceń na dyktaty z mocą prawa międzynarodowego. Jak stwierdzają Bell i Dinh: „Z punktu widzenia praw człowieka wydaje się oburzające, że poprawki umożliwią WHO narzucanie krajom wymagania indywidualnych badań lekarskich i szczepień w każdym przypadku ogłoszenia pandemii”. Na tym jednak potencjalne naruszenia wolności lekarskiej się nie kończą i potencjalnie obejmują wszystkie elementy art. 18 istniejącego IHR, które już w wielu miejscach są bezpośrednio sprzeczne z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka ONZ. Najbardziej aktualna debata na ten temat dotyczy pytania, czy poszczególne kraje powinny zaakceptować, czy odrzucić te propozycje. Jednak w następstwie katastrofy Covid obecne propozycje WHO pokazują, że jej zamiarem nie jest cofanie się, wyciąganie wniosków z katastrofy i rozliczanie się z błędów popełnionych przez nią i inne władze. Raczej stara się skonsolidować swoją władzę poprzez trwałe kodowanie odgórnego podejścia opartego na totalitarnym dyktacie dotyczącym zdrowia publicznego, które spowodowało tak wiele zniszczeń. Nie tylko te polityki, ale także organizację je proponującą należy kategorycznie odrzucić.WHO to klasyczny wilk w owczej skórze. Jest to niewybieralna globalistyczna klika spekulacyjnych elit, w dużym stopniu finansowana przez Billa Gatesa i ściśle powiązana ze Światowym Forum Ekonomicznym. Jest zaangażowana w rażące przejmowanie władzy politycznej, udając życzliwą instytucję zdrowia publicznego. Nie wystarczy, aby narody po prostu odrzuciły proponowane przez WHO porozumienie w sprawie pandemii i poprawki do IHR. USA i każdy suwerenny naród powinny całkowicie opuścić WHO, a zwolennicy wolności medycznej powinni przewodzić walce, aby tak się stało.