COVID

    – rząd posługiwał się strachem 

    Rada Języka Polskiego: w pandemii władza zarządzała strachem

    Rada Języka Polskiego przyjrzała się rządowym komunikatom, wysyłanym społeczeństwu w czasie pandemii COVID-19. Jak podkreślają autorzy badania, zastosowany język dobitnie wskazuje, że władza w sposób świadomy i instrumentalny wykorzystywała strach jako narzędzie zarządzania postawami społecznymi: https://pch24.pl/rada-jezyka-polskiego-w-pandemii-rzad-poslugiwal-sie-strachem-w-sposob-instrumentalny/