Ustawa o Usługach Cyfrowych (Digital Services Act) Komisji Europejskiej jest kolejnym atakiem na wolność słowa.

    Wolność słowa oraz prawo do niezależnej informacji są podstawowymi prawami człowieka i fundamentami
    naszej cywilizacji.

    #stopantyludzkiejagendzie
    #stopwhopl