Afryka

  – rola WHO, konflikty interesów 

  Rola Afryki w zakresie zdrowia

  Rola Afryki w zakresie zdrowia, wolności i suwerenności jest ważna. W 2022 r. składający się z 47 narodów blok afrykański przeciwstawił się próbom Światowej Organizacji Zdrowia mającym na celu wymuszenie niepokojących zmian w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych, bez przejrzystości i konsultacji. Członek komitetu sterującego Światowej Rady ds. Zdrowia, Shabnam Palesa Mohamed, wziął udział w styczniu w konferencji prawa medycznego Afrykańskiej Izby Adwokackiej w Akrze w Ghanie. Towarzyszył jej Fahrie Hassan, występujący w charakterze przedstawiciela Children’s Health Defense Africa.

  Światowa Rada Zdrowia i Obrony Zdrowia Dzieci są partnerami ruchu na rzecz wolności zdrowia, w tym współpracują przy kampanii The Great Freeset .W dwudniowej konferencji uczestniczyli uczestnicy z Ghany, Nigerii, Etiopii, Zambii, Wybrzeża Kości Słoniowej i Republiki Południowej Afryki, którzy wypowiadali się na różnorodne tematy z zakresu prawa medycznego, w tym na temat świadomej zgody, sprawiedliwości dla ofiar szkód poszczepiennych i hiperseksualizmu naszych dzieci. Shabnam i Fahrie, oddani sojusznicy ruchu na rzecz wolności zdrowia, wywarli znaczący wpływ na tę przełomową konferencję, zwracając szczególną uwagę na organizacje ponadnarodowe, które chcą uzurpować sobie nasze prawo do podejmowania świadomych decyzji dotyczących naszego zdrowia. Shabnam wręczyła prelegentom, uczestnikom i studentom prawa kopie wytycznych politycznych WCH dotyczących odrzucenia monopolu na zdrowie publiczne, a także kopie opracowanej przez siebie ustawy o wycofaniu się WHO https://shabnampalesamohamed.substack.com/p/south-africa-leads-the-way-in-africa.

  Jej prezentacja skupiała się na roli WHO w Afryce oraz alternatywach dla zdrowia, wolności i suwerenności. W prezentacji informacyjnej Fahrie zwrócono uwagę na konflikty interesów między wielką farmą a afrykańską suwerennością zdrowotną.

  https://worldcouncilforhealth.substack.com/p/wch-africa-represented-in-ghana