https://mariuszjagora.substack.com/p/who-dazy-do-kontroli-zycia-na-ziemi

  “WHO chce mieć kontrolę nad zdrowiem ludzkim, zdrowiem zwierząt i roślin, a także zdrowiem środowiskowym pod pozorem zmian klimatycznych.”

  Dr. Kat Lindley, przewodnicząca organizacji The Global Health Project, dyrektor sojuszu Global Covid Summit zeznając podczas sesji wysłuchania zainteresowanych stron dla Międzyrządowego Organu Negocjacyjnego przy WHO (ciała powołanego w celu opracowania i wynegocjowania konwencji, umowy lub innego międzynarodowego instrumentu WHO w sprawie zapobiegania, gotowości i reagowania na pandemię), zorganizowanej przez rząd Stanów Zjednoczonych
  28 czerwca 2023 r., zwróciła uwagę na następujące kwestie:

  „Mimo że Światowa Organizacja Zdrowia poniosła sromotną porażkę w reakcji na pandemię COVID-19 w ciągu ostatnich 3 lat, propozycja umowy w obecnym kształcie (CA+) radykalnie rozszerzyłaby jej uprawnienia do ogłaszania kolejnej pandemii i jako taka rozszerzyłaby międzynarodową biurokrację w sytuacjach zagrożenia zdrowia z dodatkowym rocznym budżetem szacowanym przez Bank Światowy na 3-krotność obecnego budżetu WHO. “”Państwa członkowskie” zgromadzą środki finansowe w celu wdrożenia traktatu i przeznaczą nie mniej niż 5% krajowych budżetów na opiekę zdrowotną na nagłe przypadki zagrożenia zdrowia”.

  Zgodnie z artykułem 18, traktat wzywa strony do “zwalczania fałszywych, wprowadzających w błąd informacji, dezinformacji lub nieprawdziwych informacji, tworząc w ten sposób własną wersję “Ministerstwa Prawdy”. Debata naukowa jest niezbędna dla rozwoju nauki.

  Język agendy “Jedno zdrowie” (One Health) brzmi rozsądnie, ale jest niezwykle problematyczny.  One Health obejmuje nie tylko zdrowie ludzi, ale także zdrowie zwierząt, roślin rolniczych i środowiska. Dzięki koncepcji One Health, WHO miałaby kontrolę nad każdym rodzajem życia na ziemi. Nie musieliby nadawać priorytetu zdrowiu ludzkiemu, ale raczej mogliby “zrównoważyć” zdrowie ludzkie ze zdrowiem zwierząt i roślin, a także zdrowiem środowiskowym pod pozorem zmian klimatycznych.

  Wcześniej zalecenia WHO staną się teraz obowiązkowe do przestrzegania przez wszystkie kraje członkowskie. Ponadto WHO będzie w stanie, w oparciu o postrzegany stan zagrożenia, wdrożyć ograniczenia w podróżowaniu za pośrednictwem cyfrowych paszportów Global Health, zamknięć granic, nakazać wprowadzenie środków zapobiegawczych, takich jak nakazy wprowadzania lockdownów, maskowania, szczepienia, zatwierdzone narzędzia diagnostyczne i metody leczenia, a wszystko to w imię gotowości na wypadek pandemii w ramach programu “Jedno zdrowie, jeden świat” i jako takie będzie ingerować w podstawowe relacje pacjent-lekarz.”