Doświadczenie trzech ostatnich lat spowodowało, że zaczęliśmy uważnie śledzić działania międzynarodowych organizacji. Szybko odkryliśmy alarmujące fakty.
  Czy wiesz, że obecnie ponad 80% budżetu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO – World Heallth Organization) pochodzi od darczyńców publicznych i prywatnych, wśród których większość stanowią firmy farmaceutyczne???

  Światowa Organizacja Zdrowia, finansowana jest obecnie przez podmioty prywatne, do których zaliczają się producenci szczepionek (por. dokument A75/INF./5 z dn. 25.04.2022; dokument A75/33 z dn. 13.05.2022 i dokument A76/17 z dn. 12.05.2023), nie może ze względu na konflikt interesów wpływać na politykę zdrowotną państw członkowskich.

  Wejdź na stronę WHO, zapoznaj się z ostatnim raportem finansowym za rok 2022 – dokument A76/17 z dnia 12 maja i przekonaj się sam, że Światowa Organizacja Zdrowia jest tubą reklamową wielkiej farmacji.

  KONFLIKT INTERESÓW = KORUPCJA

  Konflikt interesów ma miejsce, gdy prywatne interesy (finansowe, osobiste lub inne interesy lub zobowiązania niezwiązane z WHO) kolidują - lub wydają się kolidować - ze zdolnością personelu WHO do bezstronnego działania, wykonywania swoich funkcji i regulowania swojego postępowania, mając na uwadze wyłącznie interesy WHO.

  https://cdn.who.int/media/docs/default-source/ethics/code_of_ethics_full_version.pdf?sfvrsn=2393d888_14&download=true strona 30

  https://www.bitchute.com/video/szuMnzyVj0Aa/

  https://rumble.com/v19al9f-exposing-who-conflicts-of-interest-fahrie-hassan.html

  EPIDEMIA KONFLIKTU INTERESÓW

  Według byłego analityka geopolitycznego Banku Światowego, Petera Koeniga, około połowa budżetu WHO pochodzi ze źródeł prywatnych – głównie firm farmaceutycznych, ale także innych sektorów korporacyjnych, w tym przemysłu telekomunikacyjnego i rolno-chemicznego. WHO otrzymuje również duże darowizny od dużych organizacji “filantropijnych”, takich jak Fundacja Billa i Melindy Gatesów oraz GAVI. Dwanaście lat temu Gates przeznaczył 10 miliardów dolarów na WHO; po Stanach Zjednoczonych jego fundacja była drugim co do wielkości darczyńcą, zapewniając 10 procent jej finansowania. Jego zaangażowanie finansowe było zgodne z jego globalną ambicją, aby “uczynić tę dekadę dekadą szczepionkową”. Koenig uważa również, że nominacja Tedrosa (obecnego dyrektora generalnego WHO) była spowodowana wpływami Gatesa. Należy dodać, że Tedros jest byłym przewodniczącym sojuszu szczepionkowego GAVI.

  https://www.globalresearch.ca/hell-no-who-pandemic-treaty/5798100

  Większość ludzi błędnie zakłada, że WHO działa niezależnie od krajowych i prywatnych interesów handlowych dla dobra światowej populacji. Jednak jej prawdziwa misja nie jest niezależna. WHO była często oskarżana o konflikty interesów z prywatnymi firmami farmaceutycznymi i organizacjami megafilantropijnymi, takimi jak Fundacja Gatesów. Jest pełna politycznych sojuszy, ideologii i motywów spekulacyjnych.

  https://www.globalresearch.ca/hell-no-who-pandemic-treaty/5798100

  Kiedy WHO została założona w 1948 roku, opierała się na finansowaniu ze strony państw członkowskich; ich składki były szacowane na podstawie dochodu narodowego i liczby ludności. Fundusze nie były przeznaczone na żadną konkretną politykę. W tamtych czasach WHO była niezależną organizacją. Z czasem jednak kierownictwo WHO zamieniło swoją niezależność, a wraz z nią integralność, na duże pieniądze.

  Obecnie 80% budżetu WHO opiera się na darowiznach celowych; głównie od rządu USA, Fundacji Billa i Melindy Gatesów oraz Big Pharma. Przychody WHO w latach 2016-2017 wyniosły 5,139 miliarda dolarów, z czego tylko 927 milionów dolarów pochodziło z ocenionych składek państw członkowskich; te “podstawowe” fundusze pokrywają ogólne wydatki WHO. Natomiast 4,422 miliarda dolarów pochodziło od głównych darczyńców, a fundusze te są przeznaczane na działania służące interesom finansowym darczyńców. Ci główni darczyńcy dyktują i kontrolują politykę WHO, zapewniając, że polityka WHO wspiera ich interesy.

  https://ahrp.org/who-controls-the-who/

  W ciągu ostatniej dekady najbogatszy człowiek świata stał się drugim co do wielkości darczyńcą Światowej Organizacji Zdrowia, ustępując jedynie Stanom Zjednoczonym i wyprzedzając jedynie Wielką Brytanię. Ta hojność daje mu ogromny wpływ na jej program, który może wzrosnąć, ponieważ Stany Zjednoczone i Wielka Brytania grożą ograniczeniem finansowania, jeśli agencja nie przedstawi lepszych argumentów inwestycyjnych.

  Jego krytycy twierdzą, że w rezultacie priorytety Gatesa stały się priorytetami WHO. Zamiast skupiać się na wzmacnianiu opieki zdrowotnej w biednych krajach – co ich zdaniem pomogłoby powstrzymać przyszłe epidemie, takie jak epidemia wirusa Ebola – agencja wydaje nieproporcjonalnie dużo swoich zasobów na projekty o niewymiernych wynikach, które preferuje Gates, takie jak wysiłki na rzecz wyeliminowania polio.

  https://www.politico.eu/article/bill-gates-who-most-powerful-doctor/

  Miliony dolarów przekazane przez największe firmy farmaceutyczne na rzecz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) budzą wątpliwości co do zgodności z wytycznymi organizacji dotyczącymi interakcji z przedsiębiorstwami komercyjnymi.

  Obecnie relacje WHO z przedsiębiorstwami komercyjnymi opierają się na “Wytycznych dotyczących interakcji z przedsiębiorstwami komercyjnymi w celu osiągnięcia wyników zdrowotnych” – (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/78660/1/ee20.pdf?ua=1).

  W 2014 roku WHO otrzymała 6 158 153 USD od firmy GlaxoSmithKline (GSK). W latach 2012 i 2013 WHO otrzymała od GSK odpowiednio 5 785 000 USD i 8 266 284 USD.

  Firma Novartis AG przekazała 5 300 000 USD w 2014 r. i 4 500 000 USD w 2013 r.

  Firma Hoffmann-La Roche przekazała 6 158 153 USD w 2014 roku i 4 806 492 USD w 2013 roku.

  Cele tych darowizn nie zostały ujawnione.

  W 2015 roku firma GSK przekazała 4 094 000 USD, Novartis – 2 834 000 USD, Roche – 2 165 000 USD, a Eli Lilly Company Foundation – 1 218 000 USD. Wszystkie cztery firmy przeznaczyły swoje darowizny na konkretne obszary określone w umowach z Sekretariatem WHO.

  Darowizny te budzą prima facie obawy o naruszenie postanowień Wytycznych, które stanowią, że od przedsiębiorstw komercyjnych współpracujących z WHO oczekuje się przestrzegania różnych polityk WHO, w tym etycznej promocji produktów leczniczych.

  Zgodnie z paragrafem 11 Wytycznych, “od przedsiębiorstw komercyjnych współpracujących z WHO oczekuje się przestrzegania polityki WHO w zakresie zdrowia publicznego w obszarach bezpieczeństwa żywności, bezpieczeństwa chemicznego, etycznej promocji leków, kontroli tytoniu i innych”.

  Wkład finansowy tych firm farmaceutycznych budzi prima facie obawy w odniesieniu do naruszenia ust. 15 Wytycznych, który stanowi: “Fundusze nie mogą być pozyskiwane ani przyjmowane od przedsiębiorstw, które mają bezpośredni interes handlowy w wyniku projektu, na rzecz którego miałyby wnieść wkład, chyba że zostały zatwierdzone zgodnie z przepisami dotyczącymi badań klinicznych lub rozwoju produktu, określonymi poniżej”.

  Te wkłady finansowe budzą zatem wątpliwości co do wdrażania Wytycznych przez Sekretariat. Jak można oczekiwać, że Sekretariat WHO będzie kontrolował postępowanie zainteresowanych firm farmaceutycznych, przyjmując od nich środki finansowe?

  https://www.twn.my/title2/health.info/2015/hi151201.htm

  https://archive.globalpolicy.org/home/270-general/52830-who-do-financial-contributions-from-pharma-violate-who-guidelines.html

  CZY NADAL UFASZ WHO???

  ŹRÓDŁA:

  https://www.who.int/publications/m/item/who-policy-on-prevention–detection-and-response-to-fraud-and-corruption

  https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/ethics/who-policy-on-prevention–detection-and-response-to-fraud-and-corruption.pdf?sfvrsn=5b9833e0_12&download=true

  https://www.bitchute.com/video/szuMnzyVj0Aa/

  https://rumble.com/v19al9f-exposing-who-conflicts-of-interest-fahrie-hassan.html

  https://rumble.com/v19al9f-exposing-who-conflicts-of-interest-fahrie-hassan.html

  https://www.globalresearch.ca/hell-no-who-pandemic-treaty/5798100

  https://www.twn.my/title2/health.info/2015/hi151201.htm

  https://ahrp.org/who-controls-the-who/


  https://www.politico.eu/article/bill-gates-who-most-powerful-doctor/

  https://www.twn.my/title2/health.info/2015/hi151201.htm

  https://archive.globalpolicy.org/home/270-general/52830-who-do-financial-contributions-from-pharma-violate-who-guidelines.html