Landscape of dark ominous clouds like volcano eruption on stormy sky during heavy thunderstorm.

  Yvan Sincic – chorwacki europarlamentarzysta, konferencja dotycząca polityki zdrowotnej WHO w Strasburgu, 19 kwietnia 2023 r.

  “Myślę, że traktat antypandemiczny, o którym dzisiaj mówimy, którego wprowadzenie w życie planowane jest na przyszły rok, nie jest niczym więcej jak tylko narzędziem organizacji, która poniosła smutną klęskę w kryzysie covid. Jest to narzędzie, które pozwoliłoby rządom zdobyć jeszcze większą kontrolę nad populacją. Tym razem nie tylko w krajach Europy Zachodniej czy w dużej części świata, ale na całym świecie.

  Cofnijmy się pamięcią kilka lat wstecz i oceńmy to, co widzieliśmy i czego doświadczaliśmy. Dzisiaj dużo mówimy o stanie w jakim znalazły się nasze podstawowe prawa obywatelskie w okresie kryzysu covid. Zastosowane środki prewencyjne doprowadziły do szerokiej erozji praw i wolności. Nie było to spowodowane chorobą, ale działaniami rządów w odpowiedzi na ten wirus. Okres ten był szkodliwy dla naszej wolności. Istnieje zagrożenie, że taka sytuacja powtórzy się jeśli nic nie zrobimy. Znowu rządy mogłyby uznać wirusa jako pretekst do ograniczania naszych podstawowych praw.

  Podczas kryzysu covid w wielu krajach wolność przemieszczania się była przedmiotem ścisłych restrykcji. Miały miejsce ścisłe lock-down-y, co zniszczyło ekonomię i fatalnie wpłynęło na życie codzienne ludzi. Wiele osób straciło możliwość kontaktu z bliskimi czy uczestniczenia w pogrzebach, a nawet zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów na dłuższy okres. Wolność słowa była również ograniczona, rząd zabronił organizowania demonstracji, a prawo do zgromadzeń publicznych zostało zawieszone. W niektórych przypadkach rząd traktował wirusa jako pretekst do walki z opozycją tej narracji. Jak to widzimy obecnie opierając swoje obserwacje na największym medium społecznościowym na świecie – na Tweeter-ze. Wiemy już, że Twetter był używany przez wielkie skorumpowane firmy międzynarodowe.

  Mamy więc ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI MIĘDZY FIRMAMI MIĘDZYNARODOWYMI I SKORUMPOWANYM RZĄDEM, KTÓRZY SĄ W ZMOWIE, ABY ZWALCZAĆ WOLNOŚĆ OBYWATELI.

  Były algorytmy, protokoły przeciwko zatrudnionym pracownikom, aby cenzurować wolność słowa. A przecież jest to jedno z podstawowych praw. Wszystko to miało miejsce: prawa osobiste zostały również ograniczone.

  RZĄDY UŻYWAŁY PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH DO ŚLEDZENIA AKTYWNOŚCI LUDZI.

  To co bardzo niepokoi, to nadużywanie władzy przez rządy. I wreszcie prawo do nauki zostało również bardzo ograniczone. W wielu szkołach i uniwersytetach, które były albo zamknięte albo zmuszone do przekształcenia swojej działalności na działalność on-line. Miało to niewspółmierny efekt dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji. W rzeczy samej nie każdy student miał dostęp do technologii, do środków nauczania potrzebnych do studiowania na odległość.

  TRAKTAT ANTYPANDEMICZNY JEST WIELKIM NIEBEZPIECZEŃSTWEM, KTÓRE GROZI UTRATĄ SUWERENNOŚCI KRAJÓW CZŁONKOWSKICH POPRZEZ JEDNĄ POLITYKĘ ZDROWOTNĄ WHO.

  Wszystkie działania sprowadzają się do światowego systemu zcentralizowanego, finansowanego w dużej części przez prywatne przedsiębiorstwa, co widzimy w skorumpowanym WHO.

  Musimy działać, aby zwalczać erozję naszych podstawowych praw, które nie są już na świecie chronione. Musimy przypomnieć naszym politycznym przywódcom, że mają odpowiedzialność, a także musimy wybrać najlepszych liderów politycznych, aby nasze podstawowe prawa były szanowane przez cały czas nawet w okresie kryzysu.

  PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ DEMOKRACJI ZALEŻY OD TEGO, CO DZISIAJ ZROBIMY. OD NASZYCH DZIAŁAŃ ZALEŻY TEŻ PRZYSZŁOŚĆ NASZYCH DZIECI I POPULACJI LUDZI NA CAŁYM ŚWIECIE!!!

  Dziękuję, i powtarzam że jestem niezmiernie szczęśliwy że dzisiaj mogę tu z Wami być. Mam nadzieję ,że takie spotkanie jak dzisiejsze będą się jeszcze odbywać. Na końcu wszystko może się streścić w bardzo prostym wyborze : trzeba powiedzieć „nie” każdej złej polityce niezależnie od ceny tego sprzeciwu.

  Landscape of dark ominous clouds like volcano eruption on stormy sky during heavy thunderstorm.

  Cała konferencja Strasburg 19 kwietnia 2023 r. Całość nagrania dostępna:
  https://youtu.be/mll3s0BnJ5g

  https://banbye.com/watch/v_VX63n_2T3qSo

  DOŁĄCZ DO NAS.