SPRAWOZDANIE FINANSOWE WHO za rok 2022 (A76/17)

    https://www.who.int/publications/i/item/A76-17 Sprawozdanie finansowe Światowej Organizacji Zdrowia za rok 2022 opublikowane dnia 13 maja 2023 r. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA76/A76_INF2-en.pdf Sprawdź WHO finansuje Światową Organizację Zdrowia??? Czy...