Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne – IHR International Health Regulations (2005) mają na celu “zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzeniania się chorób w skali międzynarodowej przy zastosowaniu PROPORCJONALNYCH do zagrożeń środków z uniknięciem niepotrzebnych ingerencji w transport międzynarodowy. Przepisy te regulują przekazywanie i wymianę informacji o zagrożeniach zdrowotnych między krajami będącymi ich stroną oraz wyznaczają nowe standardy zapobiegania szerzeniu się chorób zakaźnych.”

  WAŻNE!!! Do chwili obecnej Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne NIE ZASTĘPUJĄ krajowych przepisów prawnych w zakresie zarządzania zagrożeniami zdrowia publicznego o charakterze międzynarodowym. Mają tylko za zadanie je WSPIERAĆ i UZUPEŁNIAĆ w celu lepszego zabezpieczenia wszystkich państw przed transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia.

  Na początku tego roku zostały zgłoszone przez kilkanaście państw członkowskich propozycje poprawek do obowiązujących Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych – IHR (2005). Propozycje poprawek zostały opublikowane 6 lutego 2023 roku – dokument A/WGIHR//2/6. Poprawki zostały zgłoszone przez kilkanaście państw, między innymi przez Armenię, Bangladesz, Brazylię, Czechy z ramienia państw członkowskich Unii Europejskiej.

  NAJBARDZIEJ KONTROWERSYJNE PROPOZYCJE POPRAWEK:

  !!! Proponowana zmiana pierwszej zasady w art. 3 Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, zgłoszona przez Indie, mówi o WYKREŚLENIU WYMOGU realizacji Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych “w pełnym poszanowaniu godności, praw człowieka i podstawowych wolności ludzi“.

  Nie może być zgody na tajnie procedowane poprawki o takim brzmieniu. Dlaczego media w głównych wydaniach wiadomości nie informują ludzi o tak kontrowersyjnych propozycjach???

  !!! Stany Zjednoczony, Bangladesz i Malezja zgłosiły poprawkę postulującą PODDANIA SUWERENNOŚCI państw członkowskich WHO.

  !!! Unia Europejska, Indie, Rosja, Indonezja i Armenia zgłosiły propozycję OGRANICZENIA SWOBODY PODRÓŻOWANIA LUDZI poprzez wprowadzenie wymogu używania globalnego identyfikatora cyfrowego.

  Tu należy wspomnieć, że w listopadzie 2022 roku odbył się SZCZYT PAŃSTW GRUPY G-20. Zjazd ten odbył się w Indonezji. Podczas tego szczytu państwa grupy G-20 wystosowały oświadczenie, że “popierają ciągły międzynarodowy dialog i współpracę w zakresie tworzenia zaufanych, globalnych, cyfrowych sieci zdrowotnych w ramach wysiłków na rzecz wzmocnienia zapobiegania przyszłym pandemiom i reagowania na nie, które powinny wykorzystywać i opierać się na sukcesie istniejących standardów i cyfrowych certyfikatów covid“. W tym oświadczeniu została przywołana data realizacji tego planu. Jest to maj tego roku 2023 podczas 76. Zjazdu Zgromadzenia Zdrowia WHO (21 – 30 maj 2023 r.)

  W ubiegłym roku została podpisana umowa pomiędzy WHO i Deutsche Telekom na temat zaangażowania tak zwanego T-SYSTEMU do opracowania usług walidacji potwierdzających autentyczność cyfrowych certyfikatów covid.

  C O V I D = CERTIFICATE OF VACCINATION ID ???

  Jak te decyzje i umowy mają się do ogłoszonego 5 maja przez WHO końca pandemii??? Jak odnoszą się do nieskuteczności preparatów mRNA na Covid-19??? Jak połączyć te propozycje z pandemią konfliktu interesów, korupcją i falą niepożądanych efektów poszczepiennych, w tym śmierci tysięcy ludzi??

  Warto podkreślić, że w tym temacie Unia Europejska zgodnie z Rosją występują obok siebie zgłaszając propozycję – plan bezprawnego ograniczania wolności ludzi.

  !!! Poprawka zgłoszona przez Indie i Rosję polegająca na UPOWAŻNIENIU WHO DO CENZUROWANIA INFORMACJI.

  Wolność słowa jest fundamentalnym prawem człowieka. Ograniczanie go przez skorumpowaną organizację, która dawno utraciła zaufanie publiczne jest skandlicznym napadem na nasze prawa. Ten fakt nie powinien budzić już wątpliwości.

  Warto wspomnieć, że podczas 75. Zgromadzenia Zdrowia w maju ubiegłego roku jeden z paneli tematycznych poświęcony był omówieniu nauk behawioralnych w oddziaływaniu na społeczności. Za wzór został postawiony Minister Zdrowia Malezji, który opowiadał o socjotechnikach, które stosował na swoim narodzie w celu osiągnięcia możliwie jak najwyższego stopnia wyszczepialności. Nagrania sesji są dostępne na stronie WHO.

  Warto też zauważyć, że na Twitterze WHO pojawił się w tym roku filmik / nagranie dotyczące WALKI Z INFODEMIĄ. Pokazuje to wyraźnie, że WHO agresywnie, systemowo zwalcza wszystkie głosy niezgodne z ich jedynie słuszną narracją. Podczas operacji covid doświadczyliśmy w Polsce stosowanych nauk behawioralnych, socjotechnik, polityki strachu i manipulacji.

  Nie bez powodu James Roguski, amerykański aktywista nagłaśniający tematykę prawdziwego oblicza WHO i jej niebezpiecznych narzędzi prawnych pisze:

  “Stary system się rozpada i musimy szybko zbudować jego zamiennik.”Stary system się rozpada i musimy szybko zbudować jego zamiennik.

  Jeśli masz dość kompleksu rządowego, szpitalnego, medycznego, farmaceutycznego, medialnego i przemysłowego i chciałbyś pomóc w budowaniu holistycznej alternatywy dla WHO, skontaktuj się ze mną bezpośrednio w dowolnym momencie.”

  https://open.substack.com/pub/jamesroguski/p/the-proposed-amendments-to-the-international-a99?r=1py9xq&utm_campaign=post&utm_medium=email

  Mamy rok, żeby zatrzymać to szaleństwo. Dołącz do nas, żeby nasz głos został usłyszany:

  STOP WHO!!!