“Światowa Organizacja Zdrowia zobligowana jest odzyskać zaufanie światowejspołeczności poprzez odbudowę autorytetu, jaki towarzyszył organizacji w pierwszych latach jej działalności.”

    Zapraszamy do pobierania dokumentu, udostępniania, wysyłania do dziennikarzy i przedstawicieli mediów oraz wszelkich stosownych organizacji. Zapraszamy do nagłaśniania tego ważnego tematu.

    Dlaczego media milczą???