Dołącz

  do przesłuchania ekspertów 

  World Council For Health (Światowa Rada Zdrowia) organizauje przesłuchanie ekspertów

  Dołącz do przesłuchania ekspertów w poniedziałek 26 marca o godzinie 18:00 czasu UTC na stronie internetowej Światowej Rady ds. Zdrowia: https://worldcouncilforhealth.org/whowithdrawal

  Jeśli jesteś delegatem państwa członkowskiego lub politykiem, który chciałby dowiedzieć się więcej lub poznać poglądy społeczeństwa obywatelskiego na temat ułatwionego przejęcia władzy przez WHO, napisz e-mail na adres LAC@WorldCouncilforHealth.org.

  https://worldcouncilforhealth.substack.com/p/strategies-to-counter-the-who

  Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne IHR (2005)  i “traktat pandemiczny”

  WHO wywiera znaczący wpływ poprzez instrumenty takie jak Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne (IHR) z 2005 roku. Jednak ostatnie poprawki do IHR i propozycje nowego traktatu lub porozumienia w sprawie pandemii wywołują sprzeciw i wzmacniają uzasadnione obawy dotyczące fundatorów WHO i ich podejścia do globalnego zdrowia. Ułatwione przez WHO poprawki do tych dwóch instrumentów spowodowały, że państwa członkowskie, opinia publiczna, organizacje, pracownicy służby zdrowia, prawnicy i politycy wypowiedzieli się przeciwko monopolowi zdrowotnemu, zadłużeniu i naruszeniom praw człowieka.

  Krytycy kontrowersyjnych poprawek do IHR twierdzą, że mają one nierealistyczne oczekiwania, obciążają państwa członkowskie długiem i przekształcają rolę WHO z doradczej w zarządczą. Sceptycy nowego traktatu pandemicznego wyrażają obawy dotyczące jego potencjału podważania suwerenności narodowej, naruszania swobód obywatelskich i pogłębiania istniejących nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej. Oba nie rozwiązują podstawowych błędów w globalnym zarządzaniu zdrowiem, w tym nierównego podziału zasobów, nierównowagi sił między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się oraz wpływu konfliktów interesów, takich jak firmy farmaceutyczne i rządy darczyńców.

  Poprawki do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych WHO oraz proponowany traktat lub porozumienie w sprawie pandemii wymagają rygorystycznej kontroli i krytycznego zaangażowania ze strony społeczeństwa obywatelskiego, rządów, pracowników służby zdrowia i prawników. Brak znaczącego zaangażowania na szczeblu krajowym w społeczeństwo obywatelskie i zmarginalizowane społeczności podważa legitymację i skuteczność procesu negocjacyjnego, wzmacniając postrzeganie odgórnego podejmowania decyzji i praktyk wykluczających w ramach WHO. Głównie z tego powodu, oprócz niepowodzeń i konfliktów interesów WHO, Światowa Rada Zdrowia jest zobowiązana do przeprowadzenia przesłuchania ekspertów w celu:

  a) niezależnej oceny postępowania i procesów WHO

  b) Omówienia strategii przeciwdziałania rozszerzaniu władzy WHO.

  Przesłuchanie ekspertów odbędzie się we wtorek 26 marca 2024 r. o godz. 18:00 czasu UTC, a poprowadzą je Shabnam Palesa Mohamed i dr Tess Lawrie. Wśród prelegentów znajdą się dr Meryl Nass (USA), James Roguski (USA), Fahrie Hassan (RPA), Katie Ashby Koppens (NZ), Phillip Kruse (Szwajcaria), Robin Tilbrook (Wielka Brytania) i Fred Corbin (St. Lucia). Zachęcamy do udziału publiczności podczas przesłuchania ekspertów. W międzyczasie można dzielić się swoimi strategiami za pośrednictwem poczty elektronicznej: LAC@WorldCouncilforHealth.org