MY Ludzie / MEDIA / PRAWDA

    Czas najwyższy zburzyć tę tamę!!! Rola mediów jest kluczowa w tajnym przeprowadzaniu zamachu na nasze fundamentalne prawa – wolność wyboru, godność, suwerenność, wolność słowa oraz prawa naturalne. Wszelkie działania, wywieranie presji oraz cała gama innych oddziaływań zmierzających do zawalenia tamy są cenne i ważne!!!

    APEL O PRAWDĘ DO MEDIÓW

    RAZEM ZATRZYMAMY TO GLOBALNE SZALEŃSTWO!!!