Czy chcesz, żeby ten człowiek decydował o życiu i zdrowiu Twoim i Twoich bliskich???