JEDNO ZDROWIE = ZDROWIE CZŁOWIEKA = ZDROWIE ZWIERZĄT = ZDROWIE PLANETY

  HISTERIA KLIMATYCZNA = MARKSIZM

  https://expose-news.com/2023/05/24/one-health-will-give-whos-dictator-general-power/

  “Proponowane poprawki do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (“IHR”) i Traktatu Antypandemicznego zawierają podejście “One Health” – Jednego Zdrowia.

  Polityka Jednego Zdrowia ma niesprecyzowaną definicję i jest określana niejasnymi słowami i zwrotami, które nie mają jednoznacznego znaczenia i często są mylące. Jest to celowe działanie iw tym samym duchu, co taktyki stosowane przez rządy w erze COVID-19, aby utrzymać populacje zdezorientowane, a tym samym bardziej skłonne do ślepego podążania za instrukcjami.

  Za słownictwem One Health kryje się narzędzie do tworzenia sieci i łączenia wysiłków w kierunku centralizacji władzy i kontroli. Po osiągnięciu władzy centralnej, podobne środki, które zostały narzucone w odpowiedzi na “pandemię” COVID-19, mogą zostać wykorzystane do walki ze zmianami klimatycznymi, utratą różnorodności biologicznej, chorobami ludzkimi, chorobami przenoszonymi przez zwierzęta i nie tylko.

  Gdzie zostanie scentralizowana władza i kontrola? Zostałaby scentralizowana w rękach Dyrektor Generalnego Światowej Organizacji Zdrowia (“WHO”) Tedrosa Gebreyesusa i ludzi stojącymi za organizacjami, które finansują WHO.

  To, że Jedno Zdrowie jest włączone do planów globalnej dyktatury WHO, prawie zostało zatajone przed opinią publiczną, ale niektórzy badacze, tacy jak dr Meryl Nass, zauważyli to, zbadali i starają się informować innych.

  Jedną z największych zmian, jakie WHO zaobserwowała w swojej 75-letniej historii, jest przejście od finansowania przez suwerenne państwa do finansowania przez podmioty prywatne. Obecnie większość funduszy WHO pochodzi z Fundacji Billa i Melindy Gatesów oraz dwóch ściśle powiązanych ze sobą organizacji non-profit opartych na szczepionkach, finansowanych przez firmy szczepionkowe i farmaceutyczne, sojusz szczepionkowy GAVI i globalną Koalicję na rzecz Innowacji w zakresie Gotowości Epidemicznej (CEPI).

  NIE DA SIĘ UKRYĆ KAZIRODCZYCH POWIĄZAŃ MIĘDZY RZĄDAMI I RÓŻNYMI ORGANIZACJAMI,

  w tym Fundacją Billa i Melindy Gatesów oraz Światowym Forum Ekonomicznym (“WEF”). To nie przypadek, że Fundacja Gatesów jest drugim co do wielkości fundatorem WHO, która pomaga również finansować Światowe Forum Ekonomiczne (“WEF”).

  “Traktat Antypandemiczny” WHO będzie dotyczył nie tylko pandemii. Wprowadza on globalnie ideologię “One Health”. Koncepcja ta uznaje współzależność zdrowia ludzi i zwierząt oraz związek ze środowiskiem. Dzięki programowi “Jedno zdrowie” WHO będzie uprawniona do podejmowania decyzji w sprawach związanych ze środowiskiem (w tym emisją gazów cieplarnianych, zanieczyszczeniem i wylesianiem), zdrowiem zwierząt (np. zwierząt gospodarskich) i zdrowiem ludzi (w tym szczepieniami, uwarunkowaniami społecznymi i przemieszczaniem się ludności). Dzięki tym rozszerzonym uprawnieniom WHO mogłaby z łatwością ogłosić stan zagrożenia klimatycznego lub środowiskowego i egzekwować blokady.

  Czytaj więcej: Plan supremacji WHO nad ludzkim zdrowiem, Alliance for Natural Health International, 11 maja 2023 r.

  One Health jest nie tylko uwzględnione w Traktacie Antypandemicznym, ale także w proponowanych poprawkach do IHR, które są negocjowane na 76. Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w tym tygodniu.

  W poniedziałek gospodarz holenderskiego podcastu Voorwaarheid (po angielsku “Video Truth”) Willem Engel przeprowadził wywiad z dr Meryl Nass na temat One Health oraz tego, jak się rozprzestrzenił i jest wykorzystywany w ukrytej agendzie. Dr Nass opublikowała kilka artykułów na temat One Health na swojej stronie Substack.

  One Health to koncepcja wymyślona przez niektórych lekarzy i weterynarzy około 20 lat temu. Organizacje międzynarodowe i samozwańcze elity porwały ten pomysł, aby wykorzystać go jako sposób na zdobycie władzy i kontroli nad większością świata, powiedziała dr Meryl Nass. W rezultacie “koszyk przedmiotów”, które można włączyć do koncepcji One Health, nadal się rozszerzał.

  “Pojawiło się wiele słów mówiących o tym, że różne grupy muszą współpracować na rzecz wspólnych celów. Ale cele nie zostały zdefiniowane. Metody, za pomocą których mieli współpracować, nie zostały zdefiniowane. Nie zdefiniowano też projektów, nad którymi mieli pracować”.

  Istniało co najmniej 60 różnych definicji “One Health”. Dr Nass odczytał kilka z nich. Można je przeczytać na pierwszych dwóch stronach slajdów, które towarzyszą jej wywiadowi TUTAJ.

  Zgodnie z najnowszą i autorytatywną definicją, One Health obejmuje nie tylko ludzi i zwierzęta, jak to było w pierwotnej koncepcji 20 lat temu, ale obecnie obejmuje również rośliny, drogi wodne i ekosystemy. Komisja One Health twierdzi, że One Health jest “promykiem nadziei na sprostanie naszym globalnym wyzwaniom” i wymienia 14 “globalnych wyzwań”, w tym żywność, bezpieczeństwo wody, bezpieczeństwo, zdrowie gleby i “biologię porównawczą” – powiedział Engel. W rezultacie “koszyk przedmiotów”, które można włączyć do koncepcji One Health, nadal się rozszerzał.

  Cztery wiodące agencje leżące u podstaw One Health to WHO i trzy agencje ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (“FAO”), Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (“UNEP”) i Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (“OIE”).

  Podejście “Jedno zdrowie” jest wbudowane w proponowane poprawki do IHR, które są obecnie rozpatrywane. Niektóre z poprawek zostaną prawdopodobnie przegłosowane na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w tym tygodniu, a pozostałe w maju 2024 roku.

  “Podejście One Health (…) będzie podlegać dyrektorowi generalnemu WHO za każdym razem, gdy zdecyduje się on ogłosić stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym.

  “Prawdopodobnie nie zostanie ono wdrożone przed upływem 10 miesięcy od maja przyszłego roku [22 miesiące od teraz], kiedy nowe Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne będą mogły wejść w życie. Ale niektóre z nich mogą, jeśli zostaną uchwalone w tym roku, wejść w życie tylko 18 miesięcy [od teraz], a nasze narody będą miały tylko 10 miesięcy na wycofanie się, jeśli zechcą.”

  Link do rozmowy dostępny pod artykułem:
  https://expose-news.com/2023/05/24/one-health-will-give-whos-dictator-general-power

  CZY ZGODZIMY SIĘ NA TO GLOBALNE SZLEŃSTWO???