Nathaniel Pawlowski, the son of Artur Pawlowski, the Christian pastor that was persecuted in Canada for keeping his church open during lockdown explains in his speech, that Canada has fallen.

    Watch his speech below 👇🏻

    http://youtube.com/live/bwL4HLvHE

    Nathaniel Pawłowski – syn Pastora Artura Pawłowskiego w Europarlamencie mówi o sytuacji w Kanadzie. Mówi, że ludzie tam nie mają wolności wyznania, wolności słowa, prawa do zgromadzeń i wyrażanie swojego zdania. Mówi o tym, że za zachowania “niezgodne” ludzie trafiają do więzienia.

    DLACZEGO MEDIA MILCZĄ???