https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0282_EN.html?fbclid=IwAR1TweUQDAeYydriNaFCfhVJwj8iXFW48vrS_meFFnlDDjVT5K2RcLUgoTg

    W skrócie to : Na sesji miesięcznej w dniu 12 lipca 2023 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie pandemii COVID-19: wnioski i zalecenia na przyszłość (2022/2076(INI)), w której wzywa do podjęcia działań w czterech blokach tematycznych wynikających z jego mandatu, tj. zdrowie, demokracja i prawa podstawowe, skutki społeczne i gospodarcze oraz UE i świat, a także zawiera szereg zaleceń końcowych dotyczących zdolności zapobiegania, gotowości, odporności i otwartej autonomii strategicznej.