http://who.int/iris/rest/bitstreams/1091252/retrieve

    Obowiązkowe szczepienia nie zawsze uchylają potrzebę zgody

    Opierając się na koncepcjach szczepionek jako dobra publicznego, lub w sprawie celów zdrowia publicznego, jakim jest eliminacja chorób i kontroli epidemii, niektóre kraje identyfikują pewne szczepionki, jako obowiązkowe według prawa lub zgodne z zasadami. Można na przykład ustanowić szczepienie warunkiem przyjęcia do przedszkola lub szkoły podstawowej lub umożliwić dostęp do świadczeń socjalnych. To, czy zgoda jest konieczna do celów obowiązkowychależy od charakteru przepisów prawnych. Kiedy obowiązkowe szczepienie jest określone w odpowiednich przepisach prawa, zgadzanie się może nie być wymagane. Jeżeli obowiązkowy charakter szczepienia opiera się na polityce lub innych formach prawa miękkiego, należy uzyskać świadomą zgodę jak w przypadku innych szczepionek. Niektóre kraje pozwalają na indywidualne wyrażenia braku zgody (rezygnacja) oraz uzyskanie zwolnienia z obowiązkowych szczepień. Ta procedura może wiązać się z pewnymi warunkami, takimi jak zakazanie niezaszczepionym dzieciom uczęszczania do szkół podczas ognisk chorobowych.