Fundacja Recht Oprecht umożliwiła siedmiu powodom wszczęcie postępowania sądowego przed sądem w Leeuwarden. Powodowie cierpią z powodu skutków szczepień przeciwko koronawirusowi i obecnie pozywają 17 pozwanych, w tym rząd holenderski, pełniącego obowiązki premiera Rutte, Billa Gatesa i Alberta Bourlę, o odszkodowanie w postępowaniu cywilnym. Sprawą zajmuje się prawnik Arno van Kessel.

  Sprawa ta jest pierwszą sprawą na świecie, w której powodowie szczegółowo ustalili i udowodnili, że Covid-19 nie jest chorobą, ale częścią Wielkiego Resetu. Każdy z pozwanych jest pozywany przez powodów indywidualnie i zbiorowo za ich rzekome zaangażowanie w ten projekt.

  Powodowie twierdzą, że pozwani indywidualnie i jako grupa działali umyślnie z naruszeniem prawa i wyrządzili powodom znaczną szkodę.

  Po intensywnych rozmowach z poszkodowanymi, a także prawnikami działającymi w imieniu poszkodowanych i powodów, Fundacja poczyniła postępy. Przygotowali oni główne postępowanie przeciwko licznym przedstawicielom rządu i instytucjom powiązanym z rządem. Wkrótce w sądzie rozpocznie się proces merytoryczny.

  W postępowaniu merytorycznym wezwano łącznie 16 osób i państwo holenderskie.

  Fundacja Recht Oprecht z powodzeniem rozpowszechniła swoje przesłanie w różnych miejscach w całym kraju. Reakcja na spotkania była przytłaczająca i wyraźnie pokazała, że wiele osób w naszym kraju tęskni za sprawiedliwością i wspiera Fundację.

  Fundacja opisuje nadchodzący proces jako największy tego rodzaju przeciwko czołowym postaciom systemu w historii. Jak dotąd, w żadnym kraju, który przystąpił do WHO, bez zgody obywateli, nie wniesiono spraw cywilnych przeciwko przywódcom systemu, którzy spowodowali znaczące (krzywdy lub obrażenia) dla obywateli.