Landscape of dark ominous clouds like volcano eruption on stormy sky during heavy thunderstorm.

  Oddaję głos Dr Sylvii BEHRENDT, która jest obecnie dyrektorem Global Health Responsability Agency w Austrii, w Salzburg’u. Jest też byłym konsultantam prawnym przy WHO .

  Jest dla mnie zaszczytem być tutaj z Wami w Parlamencie Europejskim. Realizujecie projekt tak ważny dla WHO.

  Zajmę się podejściem prawnym. Zwracam się do Was jako obserwatorów śledzących system prawny.

  To do Was należy podniesienie alarmu jeśli prawo używane jest jako środek do GWAŁCENIA GODNOŚCI LUDZKIEJ!!!

  Środki do walki z pandemią zostały wdrożone przez urząd wykonawczy lekceważąc kontrolę demokratyczną na całym świecie. Środki te kierowane były przez jeden jedyny autorytet, przez WHO.

  Mamy obowiązek zainteresowania się i ustalenia przyczyn jak i wyciągnięcia na światło dzienne tego, na czym polega prawdziwa władza WHO, razem z jej interesariuszami i jej aktorami.

  Zacznę cytując Raphael Lemkin’a, który był jednym z redaktorów konwencji walki z ludobójstwem, który poświęcił całe swoje życie jednemu jedynemu projektowi : uniemożliwieniu masowej zagłady ludzi. Udało mu się, ale poświęcił całe swoje życie tej konwencji dotyczącej ludobójstwa. Powiedział on :

  “Tylko człowiek ustanawia prawa. Prawo musi być budowane.”

  Landscape of dark ominous clouds like volcano eruption on stormy sky during heavy thunderstorm.

  Czy rozumiemy się? To Wy musicie zbudować prawo.

  My musimy zbudować międzynarodowy porządek prawny, który szanuje godność ludzką, wolność i prawa człowieka, które nigdy nie mogą być pogwałcone. Zarówno w okresie pokoju jak i wojny. Jakiekolwiek pogwałcenie ich przez organizację międzynarodową lub przez aktorów stosunków międzynarodowych musi być wzięte pod uwagę. Brakuje nam tego. Potrzebujemy zarządzeń zwalczające przywileje i nietykalność. Widzimy tutaj strukturę WHO. Chciałabym zwrócić Waszą uwagę na jeden punkt, który jest niezwykle ważny – po prawej stronie. Chodzi o program szybkiego działania w dziedzinie światowego zdrowia. Jest on wprowadzony w życie od 2006 roku, jest to całkiem nowe, chodzi o organ zajmujący się zarządzaniem walki przeciwko Covid. Jego dyrektorem jest pan RAYAN, który jest odpowiedzialny za ten wydział. Sektor ten korzysta ze sporego budżetu, mniej więcej 845 milionów dolarów, plus 2,9 miliarda budżetu dotyczącego odpowiedzi na epidemie i na kryzysy, plus 98,9 miliona na nagłe działania i wypadki. To właśnie z tego powodu WHO zmieniła swoją międzynarodową stukturę, aby móc odpowiedzieć na chorobę Ebola – wprowadzić usługę odpowiedzi i reakcji na kryzysy. Dawniej WHO była organem konsultatywnym, który dawał rady ministrom i rządom, ale następnie zadecydowali oni wyruszyć w teren. Zaczęli wysyłać w teren ich ekipy, głównie od roku 2016.

  Zrobiono wysoce poufną ankietę, są tu bardzo poufne, poważne roszczenia. Niestety nie było procedury śledczej. Najpierw należało znaleźć sposób udowodnienia wyrażonych roszczeń, w szczególności w stosunku do dyrektora tej sekcji, a potem wszcząć śledztwo w sprawie tej osoby. Tu w przedstawionym liście tłumaczę dlaczego wysłałam pismo. Miałam przyjemność zostać przyjętą przez prezydenta Rady Wykonawczej WHO, którą w owym czasie była pani Vesna PETRIC ze Słowenii, do której wysłałam oficjalny list pisząc że Rada Wykonawcza powinna być bardziej precyzyjna w swoich ankietach – i tu właśnie należy zatrzymać się i zastanowić nad strukturą WHO gdyż jest ona bardzo skomplikowana. Są dwa organy oficjalne : Rada Wykonawcza i Zgromadzenie Światowego Zdrowia ze wszystkimi krajami członkowskimi, a na końcu mamy sekretariat. Są więc trzy organy. Głównie : mamy administrację, kraje członkowskie w ramach Zgromadzenia Zdrowia i również z zalecenia Austrii mamy Komitet do spraw nagłych sytuacji sanitarnych aby poświęcić więcej uwagi nieprzewidzianym sytuacjom. Tutaj właśnie staje się to interesujące :

  ORGANY KIERUJĄCE SĄ CHRONIONE PRZEZ IMMUNITET, NIETYKALNOŚĆ (!!!)

  podobnie jak politycy i dyplomaci różnych krajów. Z drugiej strony mamy Sekretariat z przywilejem immunitetu nietykalności w stosunku do urzędników międzynarodowych. Są to przywileje, które zostały przyznane w momencie kiedy wspólnota międzynarodowa myślała, że przywileje te są potrzebne. Niestety obecnie oznaczają one BEZKARNOŚĆ (!!!)

  Znaczy to, że te osoby nie płacą podatków, nie podlegają systemowi prawnemu swoich krajów i nikt nie może skontrolować ich finansów. To znaczy też, że nie mogą podlegać jakiemukolwiek śledztwu, rekwizycji, konfiskacie, itd.

  JEST TO SYSTEM PRAWNY CAŁKOWICIE NIEFUNKCJONALNY (!!!)

  Jest to jedna z podstawowych przyczyn które uniemożliwiają nam, w obecnej chwili, nam jako międzynarodowej organizacji, kontrolowanie WHO.(!!!)

  WHO działa na trzech różnych poziomach i jest to często nieznane i nie brane pod uwagę. Mamy główną siedzibę, mamy 6 regionów i mamy 150 biur w poszczególnych krajach. Organizacja ta ma więc strukturę światową. I jeśli struktura ta używana jest w sposób totalitarny, to już nie jest to federalne. To dlatego w sumie mówi się o siedmiu WHO, czyli głównej siedzibie i sześciu regionach.

  Mamy jeszcze pracowników, około 3 tysiące wysokich stanowisk, w całości około 30 tysięcy zatrudnionych. I oczywiście mamy przedstawicielstwo WHOw Unii Europejskiej. A więc sekretariat WHO jest chroniony przez immunitet i przywileje. Tylko i wyłącznie kraje członkowskie mają prawo kontrolować sekretariat WHO, i nikt inny.

  Jeszcze inny poważny problem, już to słyszeliśmy, ale muszę to powtórzyć, że

  WHO JEST WIĘŹNIEM SWOICH INTERESARIUSZY (!!!)

  Mamy różnorodne struktury. Przede wszystkim, zrobiono reformę, transformację, wprowadzoną przez głównego dyrektora pana Tedrosa w roku 2017. Jest to niezwykle ważna reforma, gdyż popycha ona do większego rozwijania partnerstwa między sektorem państwowym i prywatnym, ale wyraźnie im to jeszcze nie wystarcza, więc widzimy ogromny projekt dalszego przekształcenia się.

  OBECNIE 80% BUDŻETU POCHODZI ZE ŹRÓDEŁ, KTÓRE NIE SĄ JAWNE (!!!)

  Umowy nie są podawane do publicznej wiadomości. WHO mówi, że ma infrastruktury, ale to nic nie znaczy. W rzeczywistości nikt nam nie mówi do czego one służą. Nikt nie mówi jak wydawane są fundusze. Programy i założenia są bardzo niejasne. Mówią że uratowali życie 100 milionów osób, ale w jaki sposób oni to policzyli. Równie dobrze mogą powiedzieć, że dostali pieniądze od Billa GATESA uratowali życie 100 milionom. W jaki dokładnie sposób? Nikt nigdzie tego nie precyzuje. Ja sama w obecnej chwili prowadzę badanie w sprawie WHO. Pracownicy próbują mi tlumaczyć co robią z pieniędzmi, na przykład : powiedzmy że Niemcy dali pieniądze. Co więc z nimi zrobili? Niemcy zfinansowały ich własny pandemiczny program informatyczny. Chodziło o zarządzanie informacjami dotyczącymi pandemii

  Tutaj widzimy ile milionów zostało przelanych, ale jeśli nie mamy dostępu do dokumentów dotyczących szczegółów finansowania, nic nam to nie mówi. Inny interesujący punkt :

  PROCEDURY NAGŁYCH KONIECZNOŚCI STOSOWANE W SPOSÓB UTAJNIONY PRZEZ WHO (!!!) GDYŻ SĄ TO PROCEDURY, KTÓRE OSTATECZNIE DAJĄ POZWOLENIE NA UŻYWANIE SZCZEPIONEK (!!!)

  Pozwala to wydać pozwolenie na użycie szczepionki dzięki przyspieszonej procedurze i dostarczyć je wszystkim istytucjom nie mającym możliwości prawnej na ich zastosowanie, jak Unia Europejska. Powiedzą : „Zatwierdziliśmy procedurę i dostarczymy wam to wszystko”. Ale prodecura ta nie była zweryfikowana przez kraje członkowskie, była ona zredagowana przez sekretariat WHO. To wszystko. Widzimy niefunkcjonalny system. I tutaj mamy listę szczepionek dopuszczonych na rynek. Wszystkie one dostały pozwolenie. A tu widzimy podziękowania za procedurę. Dziękuje się Fundacji Billa&Melindy GATES za pomoc w tej wspaniałej procedurze. Nawet się z tym nie kryją. Nic nie pozostaje do dodania (!!!)

  Tu widzimy narzędzie COVAX. W jaki sposób ocenia się, że produkty są niezawodne? Mówi się, że jeśli WHO wydała na nie zgodę to można je rozprowadzać. Doskonale! Z drugiej strony chcieliby mieć nowy organ kierowniczy, który mógłby iść na skróty i ominąć Radę Wykonawczą. Niektóre osoby mają prawo organizować wewnętrzne zebrania, mówić o tym na prywatnym szczeblu, jeszcze przed oficjalnymi zebraniami dotyczącymi zdrowia. Z drugiej stronyinteresariusze mają prawo sami redagować ich poprawki do traktatu i mają prawo dołączyć się do negocjacji zgromadzenia dla Swiatowego Zdrowia. Mają mandat do Rady WHO. Dlaczego Rada rozpoczęła negocjacje z WHO? To odbiera niezależność i suwerenność krajów członkowskich. Widzimy tutaj, że kraje członkowskie nic nie mają do powiedzenia, albo bardzo niewiele.

  WSZYSTKO TO ODBYWA SIĘ NA SKALĘ ŚWIATOWĄ BEZ NAJMNIEJSZEJ KONTROLI (!!!)

  Podczas tej procedury negocjacji mamy wiele deklaracji – chodzi o procedury międzynarodowe, o przemysł farmaceutyczny – ostatecznie posiadają oni 24 organy, które się zbierają.

  Informacje na ten temat możemy wyłącznie uzyskać poprzez ich portale, poprzez portale przemysłu, a nie poprzez portal WHO. Jeśli chodzi o uczestników handlowych w WHO : widzimy tutaj wszystkich aktorów na skalę światową którzy mają związek z WHO. WHO ma nawet strukturę, która nazywa się „wielkie partnerstwo państwowo-prywatne” wskutek czego wielkie przedsiębiorstwa mają możliwość udziału w strategicznych decyzjach. Inny ważny punkt, do którego jeszcze wrócę, to potężni partnerzy z BigTech=wielkich technologii w WHO.

  Inny przykład : widzimy tutaj platformę partnerów. Przedsiębiorstwa mogą tak po prostu otworzyć sobie konto i dołączyć do WHO. WHO otworzyła swoje bramy. Wszyscy aktorzy sektora prywatnego już się nie wycofają jeśli nie zostaną do tego zmuszeni środkami prawnymi (!!!)

  Jakimi środkami prawnymi dysponujemy? Widzimy tutaj prawną strukturę WHO. Jest dobra konstytucja, a na następnym szczeblu – tutaj jeśli zatrzymamy się nad pandemią lub nad nagłymi koniecznościami w zrozumieniu zdrowia publicznego – mamy tytaj narzędzie, które tworzy strukturę, aby móc przygotować pandemię. Następnie mamy procedury do zarządzeń. Ta procedura pozwalająca wprowadzić na rynek pewne lekarstwa w sytuacji nagłej konieczności, jak w przypadku szczepionek stosując przyspieszoną procedurę. Nastepnie mamy tysiące technicznych wytycznych do udzielania porad publiczności. To nie szanuje wcale granic państwowych, dlatego jest to NIEBEZPIECZNE (!!!)

  A WIĘC JAK STWARZA SIĘ PANDEMIĘ??? Mamy najpierw nadzór, potem diagnozę, następnie dyrektor generalny oznajmia, że istnieje nagła konieczność w dziedzinie zdrowia społecznego, następnie wydaje on wyjątkowe zezwolenie aby użyć wszystkie produkty, aby je wprowadzić na rynek, nawet te które są jeszcze w fazie prób i na końcu środki zaradcze.

  WSZYSTKIE KRAJE MUSZĄ SIĘ PRZED TYM UGIĄĆ (!!!) Ogromnym problemem pozostaje legalna struktura głównego dyrektora.

  POSIADA ON BEZPRECEDENSOWĄ WŁADZĘ WYKONAWCZĄ I WŁADZĘ KONTROLI. POSIADA ON WŁADZĘ NIEMOŻLIWĄ DO SKONTROLOWANIA (!!!)

  Tutaj wyliczyłam wszystkie punkty legalnej władzy i on zajmuje się wszystkim. Według tego prawa jego zadaniem jest interpretacja wszystkich danych. Może on zadeklarować stan zagrożenia, powiedzieć jakie środki zapobiegawcze należy zastosować…on ma prawo. I koniec końcem to także on jest odpowiedzialny za tę procedurę pozwolenia wprowadzenia jakiegoś lekarstwa na rynek, w tym i szczepionek, to on informuje opinię publiczną i rządy

  NIE MA NAD NIM ŻADNEJ KONTROLI (!!!).J

  Jak więc zrobić, aby wstrzymać te negocjacje dotyczące traktatu antypandemicznego??? Dużym problemem i przedmiotem niepokoju jest nadzorowanie ich struktury wykrywania, nadzorowanie, które jest bezustanne.

  UTWORZONA ZOSTANIE “SUPER-WŁADZA WHO” NIEDOSTĘPNA DLA NAS, BEZ JAKIEJKOLWIEK PRZEJRZYSTOŚCI

  Jeśli nie będziemy mieli do dyspozycji nowych środków prawnych, nie będziemy do niej mieli żadnego dostępu.

  Następnie widzimy „zaświadczenia zdrowia”, planowana jest bardzo surowa kontrola mediow. Prywatna struktura z ramach WHO jest bardzo mocna z mechanizmami dostaw=zaopatrzenia i przydziałów. Projekt tekstu zawiera – jest bardzo skomplikowany aby móc wszystko wytłumaczyc w tak krótkim czasie. Mamy tu system PABS czyli system dostępu do czynnika patogennego i podziału zyskami. To już zostało wprowadzone w życie. To łączy się z badaniem sekwencji genetycznych.

  Streszczając, będzie uogólniony nadzór i utworzy się cały system laboratoriów WHO, aby walczyć z pandemiami

  Z PANDEMIAMI, KTÓRE SĄ SZTUCZNIE STWORZONE (!!!)

  Wszystkie czynniki patogenne zebrane na całym świecie będą musiały być przekazane do WHO. Stworzy to ogromny problem w WHO. Posiadamy niezbite dowody, które mówią że wirus SarsCov otrzymał pewne zadanie. Należaloby to objąć zarządzeniem.

  Punktem pozytywnym jest nowa propozycja Unii Europejskiej dotycząca nowego traktatu antypandemicznego z jego poprawkami. Zaproponowano aneks, który precyzuje, że system dzielenia się danymi mógłby zostać określony regulaminem. Oto dowody, co się dzieje? BioHub na poziomie światowym, aby przechowywać czynniki patogenne i je analizować. Posiadamy wiele sieci laboratoriów już działających, mamy już również dobrze opracowany P.I.P. czyli ramy do przygotowania do epidemii grypy, jest to więc system dzielenia się informacjami, ale który jeszcze nigdy nie był używany gdyż nie było jeszcze pandemii grypy. Przejdę do ostatniego slajdu.

  Przejdę do slajdu nr 71, aby opisać kontrolę nam mediami. Niestety nie jest to możliwe…

  Mam nadzieję że przybliżyłam Wam trochę sytuację.

  TO, CO SIĘ DZIEJE JEST BARDZO POWAŻNE (!!!)

  Nie mamy środków prawnych do zadawania pytań, prowadzenia badań. Aby uzyskać jasność i przejrzystość powinniśmy utworzyć ramy prawne i to jak najszybciej. To co WHO proponuje to tylko odwraca naszą uwagę.

  NAM JEST POTRZEBNY NASZ WŁASNY PROGRAM, NASZE WYTYCZNE, ABY POSTAWIĆ IM GRANICĘ!!! ABY POWIEDZIEĆ WHO CO MOŻE BYĆ ZAAKCEPTOWANE W ICH SPOSOBIE POSTĘPOWANIA. MUSIMY SPRAWIĆ ABY PRZESTALI ONI KONTROLOWAĆ MEDIA!!!

  TRZEBA WIĘC DZIAŁAĆ WSPÓLNIE PRZECIWKO TEJ WŁADZY, ABY STWORZYĆ “PRZECIW-WŁADZĘ” (!!!)

  !