WYSŁANIE WNIOSKU O DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ DROGĄ MAILOWĄ ZAJMIE CI KWADRANS.

  PRZEMOC DOTYCZY NASZYCH DZIECI. ZAREAGUJ!!!

  WZÓR WNIOSKU:

  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

  W imieniu własnym, na podstawie art. 2 w zw. z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnosimy o udzielenie informacji publicznej zgodnie z żądanym zakresem:

  1. Na jakiej podstawie prawnej dopuszcza się przemocowe wykonywanie szczepień ochronnych na polskich Dzieciach? Każda presja na wykonanie zabiegu medycznego niechcianego przez istotę ludzką,  w tym szczepienia, który niesie ryzyko nipożądanych skutków ubocznych  jest gwałtem na godności ludzkiej. Przymus, “obowiazek”, ukryte formy wywierania presji są niezgodne z prawem naturalnym, Konstytucją RP, prawami człowieka I innymi umowami międzynarodowymi, w tym Kodeksem Norymberskim.
  2. Czy producenci preparatów do szczepień, w tym preparatu na błonicę, gruźlicę,
   krztusiec,świnkę, odrę, ospę wietrzną, różyczkę, zakażenie powodowane przez rotawirusy, wirusa HPV, covid ponoszą odpowiedzialność za niepożądane odczyny poszczepienne?
  3. Jaka jest aktualna liczba zachorowań na poniższe choroby? błonica, gruźlica, Haemophilus influenzae typu b, krztusiec, “świnka”, odra, ospa wietrzna, poliomyelitis, różyczka, tężec, wirusowe zapalenie wątroby typu B, wścieklizna, zakażenia rotawirusami?
  4. Czy dane statystyczne rozróżniają zachorowania związane z samym szczepieniem (np. gruźlica, polio, odra, różyczka, świnka, ospa wietrzna i krztusiec – poszczepienne)? Jeśli tak, to wnoszę o również o udostępnienie tych danych. 
  5. Czy prywatna “Światowa Organizacja Zdrowia” finansowana przez koncerny farmaceutyczne zaleca stosowanie presji w postaci kar administracyjnych lub innych działań przemocowych wymuszających szczepienia ochronne dzieci? Jeśli tak proszę o udostępnienei tych zaleceń?
  6. Czy szczepienia, do których są zmuszane karami administracyjnymi dla ich Rodziców i Opiekunów polskie Dzieci zostały przebadane klinicznie z użyciem neutralnego placebo? Jeśli tak wnoszę o udostępnienie twyników tych badań?
  7. Czy tak zwany  “kalendarz szczepień obowiązkowych” polskich Dzieci został poddany badaniom klinicznym dotyczącym bezpieczeństwa całościowo w obecnej konfiguracji? Jeśli tak wnoszę o udostępnienie wyników tych badań.
  8. Na jakiej podstawie prawnej prawa międzynarodowego Polska stosuje inne zasady ochrony przed chorobami zakaźnymi Dzieci niż wiele państw europejskich, w których szczepienia są realizowane z szacunkiem dla godności i wolnej woli istoty ludzkiej, czyli na podstawie wolnej, świadomej decyzji na podstawie rzetelnej informacji o preparacie medycznym, w tym informacji o ryzyku działań niepożądanych?
  9. Czy macie Państwo informację o zachorowalności Dzieci na choroby zakaźne w państwach, w których Dzieci i Ich Rodzice są traktowani z poszanowaniem ich fundamentalnych praw:

  ✅ Austria – szczepienia dobrowolne
  ✅ Białoruś – szczepienia dobrowolne
  ✅ Cypr – szczepienia dobrowolne
  ✅ Czarnogóra – szczepienia dobrowolne
  ✅ Dania – szczepienia dobrowolne
  ✅Estonia – szczepienia dobrowolne
  ✅ Finlandia – szczepienia dobrowolne
  ✅ Holandia – szczepienia dobrowolne
  ✅ Hiszpania – szczepienia dobrowolne
  ✅ Irlandia – szczepienia dobrowolne
  ✅ Islandia – szczepienia dobrowolne
  ✅ Kazachstan – szczepienia dobrowolne (partner UE)
  ✅ Liechtenstein – szczepienia dobrowolne
  ✅ Litwa – szczepienia dobrowolne
  ✅ Luksemburg – szczepienia dobrowolne
  ✅ Łotwa – szczepienia dobrowolne
  ✅ Norwegia – szczepienia dobrowolne
  ✅ San Marino – szczepienia dobrowolne
  ✅ Słowenia – szczepienia dobrowolne
  ✅ Szwajcaria – szczepienia dobrowolne
  ✅ Szwecja – szczepienia dobrowolne
  ✅ Wielka Brytania – szczepienia dobrowolne

  Proszę o odpowiedź drogą mailową z zachowaniem terminu urzędowego.

  SKOPIOWANY WZÓR WNIOSKU WYŚLIJ MAILEM NA ADRES:

  1. Naczelnej Izby Lekarskiej sekretariat@nil.org.pl 
  2. Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych; nipip@nipip.pl 
  3. Naczelnej Rady Aptekarskiej nia@nia.org.pl
  4. Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH-PIB dyrektor@pzh.gov.pl
  5. Instytutu Matki i Dziecka dyr@imid.med.pl
  6. Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie dyrektor@ipczd.pl
  7. Krajowego konsultanta w dziedzinie pediatrii sekr.onkodz@spsk1.szn.pl 
  8. Krajowego konsultanta w dziedzinie neonatologii sekretariat.neonatologii@imid.med.pl 
  9. Krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych ahorban@zakazny.pl
  10. Krajowego konsultanta w dziedzinie epidemiologii istankiewicz@pzh.gov.pl
  11. Krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego infoepid@interia.pl 
  12. Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego teresa.jackowska@ptp.edu.pl 
  13. Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego kontakt@neonatologia.edu.pl 
  14. Polskiego Towarzystwa Wakcynologii listy@ptwakc.kylos.pl 
  15. Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych doctors@umb.edu.pl 
  16. Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego kontakt@p-t-t.org 
  17. Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego zgptpiel@gmail.com 
  18. Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych info@ptpipn.pl 
  19. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych kancelaria@uodo.gov.pl 
  1. Głównego Inspektora Farmaceutycznego gif@gif.gov.pl 
  2. Głównego Inspektora Sanitarnego inspektorat@sanepid.gov.pl
  3. Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych urpl@urpl.gov.pl 
  4. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia kancelariaelektroniczna@nfz.gov.pl 
  1. Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej kancelaria@prokuratoria.gov.pl
  2. Premiera RP kontakt@kprm.gov.pl 
  3. Ministerstwa Zdrowia kancelaria@mz.gov.pl

  POBUDKA!!! CHODZI O NASZE DZIECI
  WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ!!!

  Justyna Socha
  #MZ1574 Co możesz zrobić? https://stopnop.com.pl/mz157

  W świecie skorodowanym przez konflikt interesów i antyludzkie ideologie tylko wolność wyborów medycznych jest gwarancją bezpieczeństwa!!!