WIELKI OPÓR
  “Oni nie będą posiadać nikogo
  i będą nieszczęśliwi”

  Procedowane w pośpiechu w tajemnicy przed opinią publiczną zmiany w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych (IHR – International Health Regulations 2005) niosą ze sobą ogromne zagrożenia, o których alarmują od wielu miesięcy aktywiści, prawnicy, eksperci od prawa międzynarodowego i zdrowia publicznego. Warto tu wspomnieć choćby wypowiedź dr Sylvii Behrendt podczas konferencji z 19 kwietnia w Europarlamencie poświęconej zagrożeniom wynikającym z prób nadania Światowej Organizacji Zdrowia nowych bezprecedensowych uprawnień.

  PamiętajMY, że “do nas należy podniesienie ALARMU kiedy prawo służy jako narzędzie do gwałtu na godności ludzkiej”

  Wprowadzenie zmian do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych IHR 2005 NIE WYMAGA ratyfikacji w krajach członkowskich. Przepisy te są obowiązującym prawem międzynarodowym w Polsce. Zmiany w tym prawie mogą dla nas pojawić się zupełnie niezauważalnie. Zmiany te budzą wiele poważnych, alarmujących kontrowersji.

  DLACZEGO MEDIA MILCZA???

  Ustalmy stan faktyczny. Czy obecnie są już proceowane zmiany w tych przepisach??? Piszemy WNIOSKI O DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ do Ministerstwa Zdrowia. Wysyłamy wnioski na adres mailowy:

  kancelaria@mz.gov.pl

  i listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na adres Ministerstwa Zdrowia:

  Ministerstwo Zdrowia
  ul. Miodowa 15
  00-952 Warszawa

  ZaczynaMY od początku. Czy są obecnie procedowane zmiany w IHR 2005 zgłoszone podczas ubiegłorocznego Zgromadzenia Zdrowia WHO z maja 2022 r (WHO A75/18 z dnia 12 kwietnia 2022 r.) ???

  https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA75/A75_18-en.pdf

  Przykładowa treść wniosku o dostęp do informacji publicznej do pobrania poniżej:

  WYSYŁAMY;)