AI w rolnictwie

    AI w rolnictwie  Bill Gates wzywa do zastąpienia rolników technologią „inteligentnego rolnictwa” sztucznej inteligencji!!! Bill Gates wzywa do zastąpienia rolników technologią „inteligentnego rolnictwa” sztucznej inteligencji!!!Miliarder Bill Gates wzywa rządy do...

    List otwarty do Tedrosa

    List List otwarty do Tedrosa  List otwarty do Dyrektora Generalnego WHO. Wyślij list otwarty do Dyrektora Generalnego Światowej Organizacji Zdrowia. Wyraź swój brak zgody na bezprawne wprowadzanie groźnych zmian w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych IHR (2005)....