“W Polsce opinia publiczna nie została poinformowana o zagrożeniach wynikającychz procedowanej umowy oraz nie odbyły się konsultacje społeczne. Takie potraktowanie strony społecznejw procedowaniu jednego z ważniejszych międzynarodowych dokumentów jest niedopuszczalne i przeczypodstawowej zasadzie konstytucji WHO: „Uświadomiona opinia i czynna współpraca ze strony ludnościmają największe znaczenie dla poprawy zdrowia szerokich mas”.

    Nasz sprzeciw budzi również fakt,że podczas gdy w Polsce nie mamy gdzie wnieść swojego stanowiska jako organizacje w sprawieprocedowanego dokumentu antypandemicznego, jednocześnie do udziału w otwartych sesjach posiedzeńMiędzyrządowego Organu Negocjacyjnego INB oraz zabierania głosu na tych sesjach zaproszenieotrzymały takie organizacje, jak: Gavi – sojusz szczepionkowy, Zakon Maltański, Stolica Apostolska,Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt, Islamski Bank Rozwoju, Międzynarodowa OrganizacjaFrankofonii, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Międzynarodowy Komitet MedycynyWojskowej, Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego, Światowa OrganizacjaWłasności Intelektualnej, Światowa Organizacja Meteorologiczna czy Światowy Związek Pocztowy(por. dokument A/INB/1/7 Rev.1 z dn. 22.03.2022).”

    Apel wraz ze stanowiskiem środowisk wolnościowych został 7 października 2022 roku został dostarczony do skrzynki podawczej każdego z posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej. Żaden z pozłów i senatorów nie może tłumaczyć się brakiem wiedzy.

    Zapraszamy do udostępniania dokumentów i nagłaśniania tematu WHO i procedowanych przez tę organizację kontrowersyjnych umów międzynarodowych.

    MAMY ROK NA ZATRZYMANIE TEGO GLOBALNEGO SZALEŃSTWA!!!