AI w rolnictwie 

    Bill Gates wzywa do zastąpienia rolników technologią „inteligentnego rolnictwa” sztucznej inteligencji!!!

    Bill Gates wzywa do zastąpienia rolników technologią „inteligentnego rolnictwa” sztucznej inteligencji!!!Miliarder Bill Gates wzywa rządy do rozwijania technologii „inteligentnego rolnictwa” opartej na sztucznej inteligencji, aby zastąpić rolników na całym świecie.Gates podczas swojej niedawnej podróży po Indiach, obserwował wdrażanie w praktyce eksperymentów z technologią sztucznej inteligencji.Gates spotyka się z indyjskimi przywódcami politycznymi, urzędnikami rządowymi, naukowcami, „filantropami” i innymi globalistami, aby omówić swoje trwające eksperymenty technologiczne w tym kraju.Podczas swojej podróży Gates pochwalił tyrański system identyfikacji cyfrowej, który został wdrożony dla ogółu społeczeństwa w Indiach.Po wprowadzeniu programu w całym kraju obywatele Indii są obecnie zobowiązani do używania swojego identyfikatora cyfrowego, aby uzyskać dostęp do podstawowych usług.Chociaż identyfikatory nie są obowiązkowe, ludzie, którzy odmówią zastosowania się do technologii, są w zasadzie wykluczeni ze społeczeństwa. Wielu ekspertów uważa, że ​​indyjski eksperyment może wkrótce rozprzestrzenić się na kraje zachodnie, tak jak  miało to już miejsce w Australii .Jednak współzałożyciel Microsoftu, Gates, któremu nie jest obce przeprowadzanie  eksperymentów w krajach trzeciego świata, zachwala ten program jako „inspirację”, za którą powinny podążać inne kraje.W tym tygodniu Gates opublikował blog, w którym stwierdził, że obok identyfikatorów cyfrowych „inteligentne rolnictwo” oparte na sztucznej inteligencji stanowi „inspirację”, z której powinny skorzystać inne narody.Podczas podróży Gates spotkał się z premierem Indii Narendrą Modim. Dyskutowali szczegółowo o tym, jak „największej demokracji” na świecie udało się wdrożyć cyfrowe identyfikatory i „inteligentne rolnictwo”. „Odbyliśmy wspaniałą rozmowę o tym, w jaki sposób Fundacja Gatesów może w dalszym ciągu wspierać cele Indii w zakresie technologii cyfrowej, rozwoju kierowanego przez kobiety oraz innowacji w rolnictwie, zdrowiu i zmianach klimatycznych” – Gates napisał o godzinnej rozmowie, którą odbył z Modim.Po zaprezentowaniu w swoim poście na blogu swojego systemu identyfikacji cyfrowej Gates kontynuował promocję tego, co nazywa „inteligentnym rolnictwem” w Indiach.„Miałem okazję zobaczyć indyjską DPI w akcji, kiedy odwiedziłem centrum monitorowania rolnictwa w Bhubaneswar” – powiedział.„W tym ośrodku rządowi eksperci ds. rolnictwa wysyłają telefonicznie porady i aktualizacje w czasie rzeczywistym do 6,5 miliona rolników.„Fundacja Gatesów wspiera wiele działań na rzecz rolnictwa w Indiach, dlatego z radością uczestniczyłem w czwartkowej sesji edukacyjnej w New Delhi z ekspertami w dziedzinie hodowli zwierząt i upraw.„Dowiedziałem się o najnowszych innowacjach w zakresie sztucznego zapłodnienia, hodowli bawołów, nasion przyjaznych dla klimatu i wielu innych dziedzin” – dodał.Chociaż jednak twórcy technologii współpracują obecnie z rolnikami, plan długoterminowy nie zakłada „pomocy” rolnikom, jak sugeruje Gates.Firma Gates nie „wspiera” prac w rolnictwie z korzyścią dla rolników lub ogółu społeczeństwa.Przejmuje kontrolę nad dostawami żywności na całym świecie, w tym w Indiach, dla dobra swojego i swoich współpracowników.
    Technologia „inteligentnego rolnictwa” ma na celu zastąpienie rolników, a nie „pomoc” im.Pod koniec 2022 roku  Grupa ETC opublikowała raport zatytułowany „ Baronowie żywności 2022 – Crisis Profiteering, Digitalization and Shifting Power ”.Raport Grupy ETC opisuje, jak „Baronowie Żywności” wprowadzają zestaw nowych technologii i „poprawek technicznych”, które zostały opracowane i zaprojektowane w celu jeszcze większego umocnienia kontroli korporacji nad żywnością i rolnictwem.„Giganci technologiczni stają się głównymi graczami w branży żywności, obsługującej dane, sieci i sztuczną inteligencję, która stanowi podstawę nowo zdigitalizowanego łańcucha żywnościowego” – napisała grupa ETC wprowadzając do swojego raportu .W raporcie The ETC Group opisuje „farmę marzeń” technokratów.Jest to „jednoosobowa farma”, w której technologia wykonuje całą pracę i zgarnia zyski, jak zauważono w raporcie :Każda wiodąca firma agrochemiczna oferuje własną cyfrową platformę rolniczą, skierowaną do rolników jako sposób na przekształcenie danych z gospodarstwa w oszczędności, które ostatecznie zwiększą rentowność gospodarstwa:Święty Graal, jak mówią, to „jednoosobowa farma”, w której pojedynczy rolnik/menedżer danych, może zalogować się do podłączonego urządzenia i obserwować, jak algorytmy obliczają recepty wejściowe – na podstawie danych zebrane z czujników terenowych i obrazowania hiperspektralnego, a następnie wyślij te recepty do floty zakontraktowanych dronów, które zrzucą herbicydy, grzybobójcze, nawozy, regulatory wzrostu lub inne środki wejściowe w dawce odpowiedniej dla każdej rośliny rosnącej na polu.Po zbiorach rolnik rzekomo może usiąść i cieszyć się zyskami ze zwiększonej sprzedaży plonów i obniżonych kosztów pracy, a także z płatności za „sekwestrację dwutlenku węgla” zweryfikowanych na podstawie danych dotyczących identyfikowalności zebranych i przechowywanych w łańcuchu bloków.Nacisk Gatesa następuje w czasie wojny z żywnością, która ma na celu przejęcie kontroli nad przemysłem żywnościowym.Nacisk ten wykracza obecnie poza przemysł rolniczy, ponieważ globaliści starają się obecnie zakazać członkom społeczeństwa uprawy własnej żywności.