Konferencja Prasowa

     

    Apel o zatrzymanie groźnych planów Światowej Organizacji Zdrowia - konferencja prasowa zorganizowana przez Stowarzyszenie "Nauczyciele dla Wolności" w dniu 23 maja 2024 r.

    Konferencja prasowa pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, zorganizowana przez Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty “Nauczyciele dla Wolności”. Sprzeciw Polaków wobec planów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

    Stowarzyszenie “Nauczyciele dla Wolności” we współpracy z Fundacją CitizenGo zrealizowało kampanię społeczną – Apel o zatrzymanie groźnych planów Światowej Organizacji Zdrowia. Powstała petycja – podpisana przez ponad 33 800 Polaków – która wraz z „Listem do Prezesa Rady Ministrów” zostanie przekazana po konferencji.
    W liście żądamy odrzucenia groźnych zmian w międzynarodowym prawie zdrowotnym – “porozumienia pandemicznego” i poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych IHR (2005). Procedowanie przez WHO tych zmian przebiega bez rzetelnej informacji dla opinii publicznej, bez debaty, a jego efekt może być zagrożeniem dla wolności i suwerenności ludzi.